posttoday

'ทวี'แจงราชทัณฑ์ไม่ใช่สถานที่ฆ่าคนยัน'ทักษิณ'ป่วยจริงมีอาการเยอะ

03 มกราคม 2567

ทวี สอดส่อง รมว.ยุติธรรมแจงราชทัณฑ์ไม่ใช่สถานที่ฆ่าคน ทักษิณป่วยจริงมีอาการเยอะ นักโทษอื่นได้รับสิทธิรักษารักษาพยาบาล หวังสภาผ่านร่างงบปี67ใช้คุกสร้างคน-สร้างชาติ

พันตำรวจเอกทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ชี้แจงกรณีที่นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ ตั้งข้อสังเกตกรมราชทัณฑ์ใช้งบประมาณเลือกปฏิบัติกับนักโทษบางคนที่ไม่ได้ถูกจำคุกจริงมาแล้วกว่า 120 วันหรือไม่ว่า ตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ ราชทัณฑ์ไม่ใช่สถานที่ฆ่าหรือทรมานคน ผู้เจ็บป่วย ต้องนำตัวไปรักษา ซึ่งไม่เฉพาะนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีต่ยังมีนักโทษคนอื่นๆจำนวนมากด้วย ซึ่งนายทักษิณ ได้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและมองนายทักษิณเป็น “นักสร้างสันติภาพ” แม้ก่อนหน้า จะไม่เห็นด้วยกับการยึดอำนาจ แต่ก็ยอมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม เพื่อให้บ้านเมืองมีสันติภาพ มีสันติสุข และความปรองดอง

พันตำรวจเอกทวี ระบุด้วยว่า อาการป่วยของนายทักษิณเกิดก่อนรัฐบาลชุดนี้จะเข้าบริหารประเทศประมาณ 1 เดือนกว่า จึงได้เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาล กฎหมายราชทัณฑ์ และกฎกระทรวงให้ความสำคัญกับแพทย์สูงสุด ในกรณีที่มีผู้ต้องไปรักษาตัวนอกโรงพยาบาลที่เกี่ยวกับกับเรือนจำ กฎหมายให้ถือว่าที่ดังกล่าวเป็นเรือนจำ การอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมไม่สามารถไปไหนได้ ก็เหมือนเป็นการเสียเสรีภาพแล้ว

ส่วนกรณีที่มีการตั้งข้อสงสัยนายทักษิณป่วยจริงหรือไม่พันตำรวจเอกทวี ยอมรับว่า แม้ตนเองจะไม่เคยเดินทางไปเยี่ยมนายทักษิณ แต่ได้สอบถามแพทย์ผู้รักษา ซึ่งยืนยันกลับมาว่า นายทักษิณป่วยจริง และมีอาการมากซึ่งการพักรักษาตัวเกินกว่า 120 วันอธิบดีกรมราชทัณฑ์ จะเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยยึดความเห็นแพทย์ผู้รักษา และหลักฐานอื่นประกอบ ซึ่งอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ได้ตรวจสอบอย่างถี่ถ้วน และเตรียมเสนอเรื่องมาที่ตนเองต่อไป

พันตำรวจเอกทวี ยังระบุด้วยว่า ประชาชนอาจมีความรู้สึกต่อนายทักษิณแตกต่างกัน แต่หากยึดกฎหมายเป็นหลัก และแพทย์ผู้รักษาได้ยืนยันแล้วว่า นายทักษิณป่วย รวมถึงผู้ตรวจการแผ่นดินได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้ว จึงขอให้สังคมเข้าใจว่า งบประมาณของกระทรวงยุติธรรม และกรมราชทัณฑ์ สำหรับโครงการผู้ต้องขังได้รับการคุมดูแล ระยะเวลาทำโครงการ 6 ปี วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อยกระดับดูแลผู้ต้องขังให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลหลักสิทธิมนุษยชน โปร่งใสไม่เลือกปฏิบัตินั้น แต่ละปีจะได้งบประมาณ ประมาณปีละ 6,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นค่าอาหารประมาณ 5,000 ล้านบาท และส่วนที่เหลือเป็นค่าพนักงานรักษาความปลอดภัย และค่าข้าราชการ-บุคลากร ซึ่งแต่ละปีไม่เพียงพอ ต้องของบกลางจากนายกรัฐมนตรีเพิ่มเติม และย้ำว่า งบประมาณของกรมราชทัณฑ์ ต้องการพัฒนาราชทัณฑ์ ที่สถานที่สร้างคน ที่เมื่อกลับสู่สังคมแล้วมาสร้างชาติ

พันตำรวจเอกทวี ยังยืนยันด้วยว่าในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม จะไม่ทำอะไรนอกกฎหมาย และจะเข้มแข็ง หากมีใครก็ตามที่ผู้ทรงอิทธิพล ฝ่าฝืนกฎหมายและกระทำผิด ก็จะต้องถูกดำเนินการอย่างตรงไปตรงมา พร้อมเชื่อมั่นว่า ความยุติธรรมอาจใช้เงินไม่มาก แต่หาก บ้านเมืองมีความยุติธรรม ปัญหาต่าง ๆ จะได้รับการแก้ไข และตนเองก็จะปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ เพื่อรักษาความศักดิ์สิทธิ์ของรัฐธรรมนูญ