posttoday

ภูมิธรรมวอนสภาฯ ผ่านร่างงบปี67 แก้ปัญหาประชาชน

03 มกราคม 2567

ภูมิธรรม เวชยชัย เผย รัฐบาลไม่ได้เตรียมรับมือฝ่ายค้านชำแหละงบประมาณปี 67 พร้อมวอนสภาฯผ่านร่าง เพื่อเดินแก้ปัญหาประชาชนโดยเร็ว

นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวถึงการเตรียมพร้อมรับมือในการอภิปรายร่างพ.ร.บ.งบประมาณประจำปี 2567 ว่า ไม่ได้เตรียมการอะไร โดยมีเวลา 3 เดือนในการปรับงบประมาณเพื่อแก้ปัญหาจากที่รัฐบาลเดิมทำไว้ และทำตามนโยบายที่ได้หาเสียงไว้ โดยมีการวางยุทธศาสตร์แก้ปัญหาความยากจนของประชาชน และวิกฤตที่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นการปูรากฐานของการเตรียมการแก้ปัญหา วันนี้เป็นโอกาสดีที่ฝ่ายค้านจะตรวจสอบ เพื่อเสนอความคิดเห็นว่างบประมาณที่จัดทำถูกต้องหรือไม่ ซึ่งรัฐบาลยังไม่ได้ทำเลย และเมื่อรับฟังความเห็นจากทุกภาคส่วนแล้ว รวมถึงฝ่ายค้าน แล้วก็จะนำไปพิจารณาดำเนินการ แต่อยากให้ช่วยกันช่วยกันพิจารณาให้งบประมาณผ่าน เพื่อเอาไปแก้ปัญหาได้โดยเร็วที่สุด เพราะเกือบจะครบปีแล้ว แต่ถ้ารัฐบาลนี้จะทำให้มันมากขึ้นได้ก็คืองบ ปี 68 ดังนั้นวันนี้จึงไม่ได้เตรียมรับมือการอภิปราย แต่หากใครสนใจในประเด็นใด กระทรวงใดก็สามารถซักถามได้ รัฐบาลยินดีที่จะตอบอยู่แล้ว 

 

ส่วนกังวลหรือไม่ว่าการพิจารณางบวันนี้ จะกลายเป็นเวทีอภิปรายย่อย นายภูมิธรรม กล่าวว่า แล้วแต่ฝ่ายค้านจะพิจารณา แต่อย่าให้เป็นเวทีของการใช้วาทะ หรือการสร้างดราม่าต่างๆ มันอาจได้ประโยชน์สำหรับคนทำ แต่ไม่ได้ประโยชน์สำหรับประเทศชาติ 

 

ส่วนที่มีการวิจารณ์ส่งงบให้ฝ่ายค้านล่าช้า ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม นายภูมิธรรม บอกว่า อาจคิดแบบนั้นก็ได้ แต่ความเป็นจริงงบ 67 นี้ เราต้องรีบทำในเวลาเพียงไม่กี่เดือน ทำเสร็จก็อยากให้งบรีบออก ก็เร่งรีบส่งให้ เพราะเชื่อว่าฝ้ายค้านในยุคสมัยใหม่ มีเครื่องมือ มีคอมพิวเตอร์ มีแอพต่างๆมาดูมาปรับใช้ ก็ทำได้ ซึ่งจริงๆก็ทำทัน เรามีเหตุผลรองรับ อย่าเอามาเป็นดราม่าอีก ซึ่งตนฟังเมื่อเช้า เขาก็พูดว่าเวลากระชั้น แต่ยอมรับว่าส่วนหนึ่งมาจากรัฐบาลเดิม ส่วนรัฐบาลนี้ต้องมาปรับปรุงแก้ไข ซึ่งถ้าเราทำกันแต่แรกแล้วมาส่งกระชั้นแบบนี้ ก็ยินดีรับฟังข้อติติง