posttoday

ภูมิธรรม ชงครม. แก้รธน.ทำประชามติ3ครั้ง เคาะม.ค.67 ถามประชาชนครั้งแรก

25 ธันวาคม 2566

ภูมิธรรม เผย เตรียมเสนอ นายกฯ-ครม. ทำประชามติ 3 ครั้ง กระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เปิดคำถามแรก มกราคม2567 เห็นชอบหรือไม่จัดทำรธน.ใหม่ โดยไม่แก้หมวด1-2 ภูมิธรรม ระบุ ใช้งบกลาง ทำประชามติ ขอทุกฝ่ายอย่ากังวล เผย ใช้อย่างประหยัด

นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะประธานคณะกรรมการศึกษาแนวทางจัดทำประชามติเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญ แถลงผลการประชุมครั้งที่ 3 ว่า ที่ประชุมมีมติจะเสนอนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี รับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการฯ และอนุกรรมการทั้ง 2 ชุด ภายในเดือนมกราคม2567

โดยจะจัดทำเป็นเอกสารเสนอให้ตัดสินใจเกี่ยวกับการตั้งคำถามประชามติครั้งแรก เกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ หลังรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนกลุ่มอาชีพต่างๆ 

คำถามที่พิจารณาร่วมกันแล้วคือ “ท่านเห็นชอบหรือไม่ที่จะมีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ โดยไม่แก้ไขหมวด 1 บททั่วไป หมวด 2 พระมหากษัตริย์” คาดว่า จะเริ่มถามได้ภายในเดือนมกราคมนี้ และจะทำประชามติทั้งหมด 3 ครั้ง 

ครั้งที่ 2 จะเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ตามมารา 256(8) จะมีการสอบถามที่มาของสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) และองค์ประกอบอื่น 

ครั้งที่ 3 จะทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ที่ร่างเสร็จแล้ว ทั้งนี้คาดว่า จะมีการจัดทำประชามติเฉลี่ยปีละ 1 ครั้ง น่าจะแล้วเสร็จทั้งหมดในรัฐบาลขุดนี้

นายภูมิธรรมกล่าวถึงงบประมาณที่จะนำมาใช้นั้น จะใช้งบกลาง แต่ขอทุกฝ่ายอย่ากังวล จะใช้งบประมาณอย่างประหยัดที่สุด