posttoday

นายกฯเศรษฐามอบนโยบายกอ.รมน.ดูแลที่ทำกินให้ประชาชน

25 ธันวาคม 2566

นายกฯเศรษฐาประชุมกอ.รมน.ครั้งที่1/2566 มอบนโยบายการทำงานปี67 ฝากช่วยดูแลที่ทำกินให้ประชาชน คลังพร้อมช่วยผลักดันเป็นรูปธรรม

เมื่อวันที่ 25ธ.ค.2566 นายเศรษฐา ทวีสิน   นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ครั้งที่ 1/2566 และเป็นประธานสรุปผลการปฏิบัติงานและแถลงแผนการปฏิบัติงาน ประจำปี 2567 ของ กอ.รมน. ที่ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล 

นายกรัฐมนตรี กล่าวมอบนโยบายการปฏิบัติงานตอนหนึ่งว่า นอกจากความมั่นคงที่ดำเนินการมาโดยตลอดแล้ว เราต้องมุ่งเน้นความมั่นคง ด้านชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนด้วย วันนี้เราเห็นผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน โดยเฉพาะประเด็นเร่งด่วนที่รัฐบาลได้มอบหมาย

ตั้งแต่ 4 เดือนที่เข้ามารับหน้าที่ตรงนี้ได้มีการพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการหลายเรื่อง เรื่องแรกเป็นเรื่องการจัดสรรที่ดินของกองทัพให้พี่น้องประชาชนได้รับประโยชน์ ซึ่งผู้ที่เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติงานอย่างเร่งด่วน พร้อมมอบที่ดินให้กับพี่น้องประชาชน จึงอยากให้ทำอย่างต่อเนื่อง เพราะประชาชนเดือดร้อนเรื่องที่ทำกินจึงอยากฝากให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องและระบบชลประทานด้วยและจะช่วยผลักดันให้เกิดเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น

ส่วนเรื่องการดูแลพื้นที่ชายแดนภาคใต้เพื่อให้ประชาชนอยู่อย่างเป็นสุขไม่ต้องเผชิญอันตราย ทั้งหลายเรื่องนี้เข้าใจว่าเป็นปัญหาใหญ่ ซึ่งทุกคนตระหนักดีถึงความสำคัญของชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน ขณะเดียวกันเราไม่ได้นิ่งนอนใจเหมือนกัน ได้มีการพูดคุยกับผู้นำมาเลเซียและจะไปพูดคุยอีกอย่างไม่เป็นทางการวันที่ 26 ธ.ค.ที่จ.ภูเก็ต ตรงนี้เราเข้าใจและซาบซึ้งในสิ่งที่ทำมาตลอด และจะทำอย่างต่อเนื่องหากมีอะไรก็ต้องพูดคุยกันหากตนทราบก็พร้อมปฏิบัติทุกเมื่อ 

ส่วนเรื่องการเปลี่ยนผ่านให้ชายไทยเกณฑ์ทหารด้วยความสมัครใจ เรื่องนี้ต้องบาลานซ์ให้ดี  ในเรื่องความมั่นคงกับสิทธิเสรีภาพ ตนเข้าใจทุกท่าน ที่ทราบว่าตรงไหนเป็นจุดที่มีความสมดุลที่ถูกต้อง ก็ต้องขอบคุณที่เข้าใจในนโยบายของรัฐบาล และสิทธิของพี่น้องประชาชน และกำลังพลที่ต้องทดแทนอย่างสม่ำเสมอ 

ส่วนการแก้ไขปัญหายาเสพติดถือเป็นนโยบายแห่งชาติได้พูดคุยกับผู้บัญชาการทหารบก ทราบว่ามีการกระจายขนส่งเข้ามาทุกหย่อมหญ้าแต่ฝ่ายเราก็ต้องเข้มด้วยตรงนี้ต้องช่วยกันดูแลปัญหายาเสพติดให้ดี เพราะก่อนเลือกตั้งจากการที่ตนได้ลงพื้นที่ทุกพรรคการเมืองไม่ใช่พรรคนี้พรรคเดียว เราได้พบปะพูดคุยรับฟังปัญหายาเสพติด ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดเรื่องหนึ่งของชีวิตประชาชนและน่าเห็นใจน่าสงสารมากขอบคุณที่ช่วยกันมาอย่างต่อเนื่อง

ส่วนเรื่องการแก้ไขปัญหา PM 2.5 การทำงานในแง่ของพื้นที่ได้คิดกันหลายมิติขอขอบคุณและชื่นชม และอยากให้ขยายไปทำในหลายพื้นที่ ซึ่งต้องระมัดระวังเรื่องไฟไหม้ป่า งานเหล่านี้พวกท่านมาอยู่แล้ว ขอให้ดำเนินการตามขั้นตอนและกรอบเวลาที่วางไว้ ขอให้ทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามภารกิจบูรณาการงานอย่างเหมาะสม  

ทั้งนี้ ที่ผ่านมาในอดีตทราบว่าทุกคนทำงานอย่างหนักและเป็นกลไกสำคัญในการดูแลความมั่นคงให้กับประเทศชาติมาโดยตลอด ถือเป็นหน้าที่หลักของพวกท่านอยู่แล้ว ซึ่งอยากให้กอ.รมน.ช่วยดูแลเรื่องความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจความพร้อมให้กับประเทศไทย ซึ่งถือเป็นภาระเพิ่มเติมนอกเหนือจากภารกิจที่ได้ทำกันอยู่แล้ว 

“ต้องขอบคุณทุกท่านที่พยายามพัฒนาปรับเปลี่ยนปรับปรุงการทำงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และกำลังพลรูปแบบการทำงานเพื่อให้กอ.รมน.เป็นกลไกที่สำคัญของรัฐในการดูแลพี่น้องประชาชนต่อไป ขอบคุณผู้บริหารบุคลากรของกอ.รมน.และทุกคนที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนช่วงเวลาที่ผ่านมา ในโอกาสปีใหม่ 2567 ที่กำลังจะมาถึงขอให้ทุกท่านมีกำลังกาย กำลังใจที่เข้มแข็งเป็นพลังในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวไปข้างหน้าได้อย่างยั่งยืนสืบไป” นายกฯ กล่าว