posttoday

เปิดวาระครม.จับตาคลังชงลดภาษีไวน์-สุราพื้นบ้าน หนุนเลิกดิวตี้ฟรี

19 ธันวาคม 2566

"นายกฯเศรษฐา" เป็นประธานประชุมครม.หลังกลับจากญี่ปุ่น จับตาของขวัญปีใหม่ ตรึงค่าไฟกลุ่มใช้ไฟไม่เกิน 300 หน่วย ตรึงดีเซลต่ำ 30 บาท คลังชงลดภาษีไวน์-สุราพื้นบ้าน หนุนเลิกดิวตี้ฟรีเสนอวาระด่วนพรบ.สมรสเท่าเทียมเข้าสภา 21 ธ.ค.นี้

ที่ทำเนียบรัฐบาล นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรมว.คลังเป็นประธานการประชุมในเวลา 10.00น. โดยนายกรัฐมนตรี เดินทางกลับจากการเดินทางเยือนญี่ปุ่นเพื่อเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียน – ญี่ปุ่น 50 ปี ก่อนเข้าการประชุม เวลา 09.00 น.  นายกรัฐมนตรีจะ ลงนามถวายความอาลัย เชค นาวาฟ อัลอะห์มัด อัลญาบิร อัศเศาะบาฮ์ (His Highness Sheikh Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah) เจ้าผู้ครองรัฐคูเวต ณ สถานเอกอัครราชทูตคูเวตประจำประเทศไทยและหลังจากเป็นประธานการประชุม ครม.ในวันนี้นายกรัฐมนตรีจะขอลาพักผ่อนในระหว่างวันที่ 19 – 22 ธ.ค.เพื่อใช้เวลากับครอบครัว

 

 

 

กระทรวงพลังงาน จะรับทราบมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (ก.ก.พ.) เกี่ยวกับค่าไฟฟ้างวด ม.ค. – เม.ย.2567 ซึ่งแนวโน้มจะมีการเสนอให้ตรึงค่าไฟฟ้าสำหรับประชาชนที่ใช่ไฟฟ้าไม่เกิน 300 บาทต่อหน่วยให้ใช้ไฟฟ้าที่ราคาเดิมที่ 3.99 บาทต่อหน่วย โดยจะของบประมาณในการอุดหนุโครงการนี้ประมาณ 2 พันล้านบาท ส่วนค่าไฟฟ้าที่จะประกาศสำหรับงวดใหม่จะไม่เกิน 4.20 บาทต่อหน่วย

ขณะเดียวกันกระทรวงพลังงานจะเสนอมาตรการตรึงราคาน้ำมันดีเซลระดับ 29.94 บาทต่อลิตร หรือไม่เกิน 30 บาทต่อลิตรเข้าสู่ที่ประชุม ครม. โดยนายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี​ว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า ตามกำหนดการที่วางไว้เรื่องดังกล่าวจะถูกเสนอให้ที่ประชุม ครม. พิจารณาในวันนี้ (19 ธ.ค.2566) เพื่อให้เป็นของขวัญปีใหม่ ให้กับประชาชน 

ทั้งนี้นายพีระพันธ์ุกล่าวว่าเรื่องดังกล่าวจะถูกเสนอเข้าที่ประชุม ครม. ตามกำหนดเวลาที่วางไว้หรือไม่นั้น ตนไม่ต้องการระบุอย่างแน่ชัดในเวลานี้ เผื่อว่าอาจจะมีเหตุให้ไม่สามารถนำเรื่องเข้าที่ประชุมได้ ก็จะเป็นการพูดไปก่อนแล้วทำไม่ได้ ทั้งนี้ จะพยายามทำให้ได้แล้วเสร็จก่อนสิ้นปี เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ ให้กับประชาชน 

ลุ้นคลังเสนอแพคเกจลดภาษีไวน์-สุราชุมชน

กระทรวงการคลังเสนอแพคเกจมาตรการส่งเสริมบรรยากาศการท่องเที่ยว โดยลดอัตราภาษีประเภทไวน์และสุราชุมชน เพื่อช่วยส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางการช้อปปิ้งและท่องเที่ยวของภูมิภาค หลังจากที่ก่อนหน้านี้มีการเสนอให้ยกเลิกดิวตี้ฟรีขาเข้าที่สนามบิน เพื่อให้นักท่องเที่ยวเข้ามาซื้อสินค้าประเภทนี้ในประเทศมากขึ้น

กระทรวงการคลังเสนอแผนการคลังระยะปานกลาง 2567 – 2572 หลังจากที่มีการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และมีการปรับเปลี่ยนรายละเอียด และต้องเสนอให้ที่ประชุม ครม.รับทราบตามขั้นตอน

วิปรัฐบาลชง ครม.ไฟเขียว พ.ร.บ.สมรสเท่าเทียมก่อนส่งสภาฯ

วิปรัฐบาลเสนอ ครม.เห็ชอบร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ฉบับที่… พ.ศ…. หรือร่างพ.ร.บ.สมรสเท่าเทียม เป็นการเร่งด่วน หลังจากที่เมื่อวันที่ 18 ธ.ค.ที่ผ่านมา การประชุมคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) ที่มีนายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ ส.ส. บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย (พท.) ในฐานะรองประธานวิปรัฐบาล เป็นประธานที่ประชุม แลมีนางมนพร เจริญศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เข้าร่วมประชุมในสัดส่วนคณะรัฐมนตรี (ครม.)  เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ฉบับที่… พ.ศ…. หรือร่างพ.ร.บ.สมรสเท่าเทียม ซึ่งตามขั้นตอนจะต้องส่งกลับให้ที่ประชุม ครม.เห็นชอบอีกครั้งก่อน จะส่งเรื่องกลับมายังสภาฯ ทันทีเพื่อบรรจุเข้าวาระการประชุม ส.ส.ในวันที่ 21 ธ.ค. เป็นเรื่องด่วน โดยจะมีการพิจารณาวาระที่ 1 หลังจบวาระกระทู้ถาม

มท.ชงของขวัญปีใหม่ 18 มาตรการเข้า ครม.

นอกจากนี้ต้องจับตามาตรการของขวัญปีใหม่ที่แต่ละกระทรวงจะเสนอเข้าสู่ที่ประชุม ครม.ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เช่น กระทรวงมหาดไทยจะเสนอ18 มาตรการของขวัญปีใหม่บำบัดทุกข์ บำรุงสุขพี่น้องประชาชนจาก 13 หน่วยงานภายใต้กระทรวง

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล เลขานุการ รมว.มหาดไทยและโฆษกกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.มหาดไทย ได้มอบหมายให้หน่วยงานภายใต้กระทรวงมหาดไทยเตรียมมาตรการที่จะเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชน ซึ่งขณะนี้ได้ผ่านขั้นตอนการหารือระดับหน่วยงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เตรียมนำเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) รับทราบรายละเอียด และเริ่มดำเนินมาตรการต่อไป เช่น มาตรการการประปานครหลวง (กปน.) และการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) มีโครงการขยายเวลางดตัดน้ำประปา 3 เดือน จากเดิม 2 เดือน สำหรับประชาชนที่ใช้น้ำประเภทบ้านพักอาศัย ซึ่งมียอดรวมของใบแจ้งค่าน้ำต่อเดือนไม่เกิน 150 บาท/เดือน สามารถค้างค่าน้ำได้ไม่เกิน 3 เดือน (3รอบบิล) โดย กปน. และ กปภ. จะไม่งดการใช้น้ำ ดำเนินการระหว่าง พ.ย. 66-ม.ค. 67

การไฟฟ้านครหลวง(กฟน.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ได้เริ่มมาตรการของขวัญปีใหม่ตามข้อสั่งการของ รมว.มหาดไทยมาตั้งแต่เดือน พ.ย. 66 คือการขยายระยะเวลางดจ่ายไฟฟ้า สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่มีค่าไฟไม่เกิน 300 บาทต่อเดือน โดยขยายวันครบกำหนดชำระค่าไฟฟ้าจากเดิม 1 เดือนเป็น 3 เดือน ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่เดือน พ.ย. 66 - พ.ย. 67 ซึ่งมาตรการนี้ครอบคลุมประชาชน 7.6 ล้านราย แยกเป็นผู้ใช้ไฟฟ้าของ กฟน. 600,000 ราย และ กฟภ. 7 ล้านราย

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดำเนินการผ่านสถานธนานุบาล หรือโรงรับจำนำ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 261 แห่ง ดำเนินการตั้งแต่ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 67 โดยกรณีที่ใช้บริการเงินต้นไม่เกิน 5,000 บาท จะไม่คิดดอกเบี้ยใน 3 เดือนแรก หลังจากนั้นคิดร้อยละ 0.25 ต่อเดือน ส่วนหากเงินต้นเกิน 5,000 บาท จะคิดดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อเดือน เป็นต้น