posttoday

'พล.อ.สพรั่ง กัลยาณมิตร'เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งปอด สิริอายุ75ปี

21 พฤศจิกายน 2566

พล.อ.สพรั่ง กัลยาณมิตร อดีตคีย์แมนคนสำคัญ รัฐประหารปี49 เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งปอด สิริอายุ 75ปี ญาติตั้งศพวัดพระศรีมหาธาตุ จัดพิธีฌาปนกิจ 27พ.ย.2566

พล.อ.สพรั่ง กัลยาณมิตร อดีตรองปลัดกระทรวงกลาโหม และอดีตผู้ช่วยเลขาธิการคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ(คมช.) เสียชีวิตแล้วเมื่อเช้าวันนี้ (21พ.ย.2566) สิริอายุ 75ปี หลังป่วยด้วยโรคมะเร็งปอดและรักษาตัวมาแล้วระยะหนึ่ง โดยเจ้าภาพ ตั้งศพ ศาลาวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร ศาลา VIP (สารัชถ์ - นลินี) วันที่ 23 พ.ย.2566 กำหนดรดน้ำศพ เวลา 16.30น. และเวลา 18.00น. สวดพระอภิธรรม วันที่ 27พ.ย.2566 พิธีฌาปนกิจ เวลา 13.00 น.เจ้าภาพขอความกรุณางดพวงหรีดทุกกรณี

กำหนดการ

สำหรับประวัติพล.อ.สพรั่ง เกิดเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2491 เป็นชาวอ.เมือง จ.ลำปางเป็น 1 ในคณะก่อการรัฐประหาร พ.ศ. 2549 ถือเป็นคีย์แมนคนสำคัญ ด้วยการสร้างตำนานขณะเป็นแม่ทัพภาคที่3 นำกำลังร่วมก่อการรัฐประหารแต่สุดท้ายไม่ได้เป็น ผบ.ทบ.เกษียณอายุราชการในตำแหน่งรองปลัดกลาโหม

ภายหลังเกษียณอายุราชการพล.อ.สพรั่งได้หายตัวไปจากวงการทหารและแวดวงกองทัพเมื่อต.ค.2551กลับไปใช้ชีวิตที่ลำปาง -เชียงใหม่  กับครอบครัวท่ามกลางกระแสข่าวลือช่วงเวลานั้นว่า พล.อ.สพรั่งผิดหวังจากเก้าอี้ผบ.ทบ.และถูกเตะโด่งไป เป็นรองปลัดกลาโหม แมีช่วงเวลานั้นจะมีสายพันธมิตร มวลชน สนับสนุน แต่ในอดีตไม่เคยมีผบ.ทบ.ที่มาจากแม่ทัพภาค3

ประวัติการศึกษา 

นักเรียนโรงเรียนเตรียมทหาร รุ่น 7
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่น 18
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 43
ปริญญาโทจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

พ.ศ. 2549 –  เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นสูงสุด มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)
พ.ศ. 2546 –  เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นสูงสุด มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)
พ.ศ. 2515 –  เหรียญชัยสมรภูมิ การร่วมรบกับสหประชาชาติ ณ ประเทศเกาหลี (ช.ส.)
พ.ศ. 2522 –  เหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ 1 (ส.ช.)
พ.ศ. 2530 –  เหรียญราชการชายแดน (ช.ด.)
พ.ศ. 2529 –  เหรียญจักรมาลา (ร.จ.ม.)