posttoday

แพทองธาร ชูเที่ยว น่าน กรีนซีซั่น เล็งจัดอีเว้นท์ แฟชั่นผ้าพื้นเมือง

20 พฤศจิกายน 2566

แพทองธาร พร้อมคณะพรรคเพื่อไทย ลุย น่าน รับฟังปัญหาเกษตรกรดอยสกาด เร่งประสาน สส. แก้ไขเส้นทางคมนาคม สิทธิที่ดินทำกิน อุ๊งอิ๊ง ชูไอเดีย น่าน ท่องเที่ยวกรีนซีซั่น ฤดูฝน-ฤดูหนาว เที่ยวได้ยาว 6 เดือน เชื่อสร้างรายได้ให้ประชาชน เล็งจัด อีเว้นท์ แฟชั่นโชว์ผ้าพื้นเมือง

นางสาวแพทองธาร ชินวัตร หัวหน้าพรรคเพื่อไทย นายสรวงศ์ เทียนทอง เลขาธิการพรรค นายณัฐพงษ์ สุปริยศิลป์ สส.น่าน นายณณัฏฐ์ หงษ์ชูเวช นายทะเบียนพรรคและสส.บัญชีรายชื่อ และนางสิรินทร รามสูต อดีตสส.น่าน พรรคเพื่อไทย ร่วมกันลงพื้นที่พบปะพูดคุยกับเกษตรกรปลูกเมี่ยงใบชาบนดอยสกาด อำเภอปัว จังหวัดน่าน รับฟังปัญหาสิทธิที่ดินทำกิน ปัญหาเส้นทางคมนาคมที่อยู่ในเขตป่าสงวนและเสนอแนวคิดเรื่องการส่งเสริมการท่องเที่ยวกรีนซีซั่นหรือช่วงฤดูฝนที่เป็นจุดเด่นของจังหวัดน่านเพื่อขยายเวลาท่องเที่ยวและเพิ่มรายได้ 

ตัวแทนเกษตรกรและผู้ประกอบการบนดอยสกาด ชี้แจงถึงปัญหาสิทธิในที่ดินทำกินในดอยสกาดทุกหลังคาเรือนอยู่มาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตาทวดนับร้อยปี แต่รัฐบอกว่า อยู่ในเขตป่าสงวนผิดกฎหมาย ทำให้ทั้งตำบลไม่มีบ้านเลขที่ ไม่มีทะเบียนบ้าน และรัฐก็ให้อยู่ โดยอนุโลม ขณะเดียวกันเมื่อคนในชุมชนต้องการส่งเสริมการท่องเที่ยว ทำโฮมสเตย์ ทำภูเขาเมี่ยงชา แต่กลับติดปัญหาการเป็นพื้นที่ป่าสงวนทำให้ไม่สามารถดำเนินการหรือพัฒนาได้ บนดอยสกาดมีประชากร 2,000 กว่าคน 800 หลังคาเรือน ปลูกกาแฟพันธุ์ดีที่สุด มีเมี่ยงชาสีชมพูเป็นเอกลักษณ์ แต่ไม่สามารถพัฒนาถนนขึ้นมาท่องเที่ยวได้อย่างสะดวก และไม่สามารถจดทะเบียนเมี่ยงชาขึ้นเป็นผลิตภัณฑ์ อย. เนื่องจากไม่มีบ้านเลขที่

นางสาวแพทองธารกล่าวว่า เรื่องที่ดินทำกินเป็นเรื่องใหญ่ ต้องใช้เวลาและต้องนำไปปรึกษากันในรัฐบาล แต่ที่เห็นว่าสิ่งที่จะทำได้ก่อนเลยคือเรื่องถนนและเส้นทางสัญจร ทราบว่าเคยมีถนนลาดยาง แต่เมื่อชำรุดก็กลายเป็นดินลูกรังและทำได้แค่ซ่อมแซมเล็กน้อย เนื่องจากติด พ.ร.บ.ป่าไม้ จะช่วยประสานสส.ให้ไปหารือหาทางช่วยเหลือก่อนให้เร็วที่สุด เพื่อให้สามารถดำเนินการเรื่องอื่นๆ ต่อไปได้ 

นางสาวแพทองธารกล่าวถึงเรื่องการท่องเที่ยวว่า จังหวัดน่าน เป็นจุดหมายเมืองรองที่สวยงาม ควรเน้นส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบกรีนซีซั่น คือ การท่องเที่ยวในช่วงฤดูฝน เพราะถ้าจะท่องเที่ยววัฒนธรรมก็ต้องเที่ยวในเมืองน่าน แต่ถ้าจะเที่ยวภูเขาทุ่งนาเขียวขจีก็ต้องเที่ยวนอกเมือง และฤดูท่องเที่ยวของน่านตอนนี้คือเดือนพฤศจิกายน

ดังนั้นถ้าสามารถจัดอีเวนท์ เช่น แฟชั่นโชว์ผ้าพื้นเมือง แหล่งธรรมชาติสวยงามก่อนในช่วงฤดูฝน เพื่อโปรโมทให้นักท่องเที่ยวมาตั้งแต่หน้าฝนก็จะขยายช่วงเวลาท่องเที่ยวจากฤดูฝนไปถึงฤดูหนาว ซึ่งจะช่วยขยายเวลาการท่องเที่ยวได้ยาวนานถึง 6 เดือน สร้างรายได้ให้พี่น้องประชาชนได้อย่างยั่งยืน