posttoday

“วิษณุ” เผย ดิจิทัลวอลเล็ต ออกพ.ร.บ.กู้เงินได้ แต่ต้องลุ้นด่านสภา-ศาลรธน.

12 พฤศจิกายน 2566

“วิษณุ เครืองาม” ชี้ โครงการแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท ออก พ.ร.บ.กู้เงิน ได้ แต่จะผ่านสภา และ ศาลรธน.หรือไม่ ต้องแปลในมาตรา 6 และ มาตรา 9 ต้องไม่ใช้ประโยชน์หาเสียง คะแนนนิยม

นายวิษณุ เครืองาม อดีตรองนายกรัฐมนตรี ในฐานะกรรมการกฤษฎีกา กล่าวว่า นโยบายเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท ที่อยู่ระหว่างขั้นตอนส่งคณะกรรมกฤษฎีตรวจสอบข้อกฎหมาย ซึ่งถูกมองว่าอาจขัดรัฐธรรมนุญ นั้น ตนเองไม่รู้เรื่องนี้ และให้ความเห็นไม่ได้ เพราะเมื่อส่งมาที่คณะกรรมกฤษฎีกาก็ต้องส่งไปคณะอื่น ไม่ใช่คณะของตน ซึ่งเข้าใจว่าเป็นคณะของนายพนัส สิมะเสถียร กรรมการกฤษฎีกา

ผู้สื่อข่าวถามว่า ถ้าออกเป็นพระราชบัญญัติกู้เงินจะทำได้หรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า “ได้หนะมันทำได้อยู่แล้ว แต่ว่าจะผ่านสภาหรือไม่ หรือว่าอาจมีคนส่งศาลรัฐธรรมนูญตอนหลังก็ทำได้ เหมือนการออกกฎหมายทั่วไป”

เมื่อถามว่า จะเป็นการผิด พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังหรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า รัฐบาลเขาคงถือว่าเขาดูดีแล้วว่าไม่ขัด พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังมาตรา 6 และ มาตรา 9 แต่อีกฝ่ายก็บอกว่าขัด เพราะมันมีประโยคที่ต้องแปลกัน ที่ระบุว่าต้องไม่ไปใช้ประโยชน์ในการหาเสียง หาคะแนนนิยม