posttoday

“เศรษฐา” ย้ำ 3 เรื่องแก้ไขด่วน หมูเถื่อน ส่วยทางหลวง ความเชื่อมั่นท่องเที่ยว

12 พฤศจิกายน 2566

นายกฯฝาก 3 เรื่อง ติดตามการทำงานก่อนเดินทางไปประชุม APEC ทั้งเรื่องปัญหาหมูเถื่อน ส่วยทางหลวง และการสร้างความมั่นใจให้นักท่องเที่ยวเดินทางช่วงสิ้นปี กำจัดทุนสีเทา-ปราบเฟคนิวส์

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว ก่อนขึ้นเครื่องเดินทางไปประชุม APEC ว่า ผมเชิญหน่วยงานที่รับผิดชอบใน 3 ประเด็นมาประชุมเพื่อติดตามการทำงาน คือ 

1. เรื่องหมูเถื่อน ผมติดตามปัญหาที่ได้ให้ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมถึง DSI ให้เร่งรัดดำเนินการจับกุมผู้นำเข้าและเผาหมูเถื่อน พร้อมให้ ปปง. เร่งดำเนินการอายัดทรัพย์ผู้ประกอบการที่กระทำผิดโดยด่วน ซึ่งคาดว่าน่าจะทำการจับกุมผู้ประกอบการหมูเถื่อนรายใหญ่ได้อีกภายในเดือนนี้ครับ

2. เรื่องปัญหาส่วยทางหลวง ผมย้ำว่าต้องหาแนวทางแก้ไขอย่างเร่งด่วน ซึ่งส่วนมากปัญหาเกิดจากการหนีไม่ยอมเข้าด่าน การขาดตาชั่งในพื้นที่กรุงเทพฯชั้นใน และการตรวจสอบที่เป็นระบบ ไปจนถึงอัตราค่าปรับที่ไม่เข้มงวดเท่าที่ควร ผมให้ทางกทม. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกระทรวงคมนาคม ร่วมมือกันทั้งเรื่องของข้อมูล และการติดตามเอาผิดครับ

3. ผมสั่งการให้ตำรวจท่องเที่ยว และททท. เร่งสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาเที่ยวที่ประเทศไทยในช่วงสิ้นปีนี้ โดยทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ แจ้งว่าได้มีการปราบปรามอาวุธปืน ยึดปืนที่ไม่ถูกกฎหมาย ตลอดจนปัญหาเรื่องกลุ่มทุนจีนสีเทา และ fake news ที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาด้วย ผมมั่นใจว่า ประเทศไทยมีความพร้อมและมีความปลอดภัยในการต้อนรับนักท่องเที่ยวครับ