posttoday

'วันนอร์'นำชื่อ 'ชัยธวัช' ทูลเกล้าฯแต่งตั้งเป็น'ผู้นำฝ่ายค้าน'

06 พฤศจิกายน 2566

วันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาฯเผยนำชื่อ"ชัยธวัช ตุลาธน"ทูลเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นผู้นำฝ่ายค้านฯเมื่อปลายสัปดาห์ก่อน ขณะสภาฯ แจ้งเวียนให้เตรียมพร้อมงานพิธีรับสนองพระบรมราชโองการ

นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร ให้สัมภาษณ์ว่า เมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาได้นำชื่อนายธวัชชัย ตุลาธน สส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคก้าวไกล ทูลเกล้าฯ แต่งตั้งให้เป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรแล้ว ซึ่งเป็นไปตามกระบวนการ และขณะนี้รอเวลาที่จะดำเนินการในขั้นตอนต่อไปแล้ว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้มีหนังสือถึงสำนักงานเลขาธิการสภาฯ ต่อกรณีที่พรรคก้าวไกลเลือกนายชัยธวัช เป็นหัวหน้าพรรคก้าวไกลคนใหม่แล้ว ซึ่งถือว่าครบองค์ประกอบตามที่รัฐธรรมนูญ มาตรา 106  วรรคแรกกำหนดไว้ คือ เป็น สส. ผู้เป็นหัวหน้าพรรคการเมืองในสภาฯ ที่มีจำนวน สส.มากที่สุด และมีสมาชิกไม่ได้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี ประธานสภา หรือรองประธานสภา เป็นผู้นำฝ่ายค้าน

ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญ มาตรา 106 วรรคสามกำหนดให้ประธานสภาฯ เป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งผู้นนำฝ่ายค้านในสภาฯ อย่างไรก็ดีขณะนี้มีจดหมายแจ้งเวียนจากสำนักบริหารงานกลาง สำนักงานเลขาธิการสภาฯ ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อม ต่อการจัดพิธีรับรับพระบรมราชโองการแต่งตั้งผู้นำฝ่ายค้านแล้ว.