posttoday

25 ก.ย.ศรีสุวรรณ จ่อร้อง อดีตรมว.อุตสาหกรรม สอบโครงการอบรมอาชีพดีพร้อม

24 กันยายน 2566

พบเป็นการใช้งบประมาณงบกลาง 1,250 ล้านบาท อาจไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ โดยมีการฮั้วและล็อกสเปคไปฝึกอบรมให้กับประชาชนในพื้นที่ของผู้สมัครพรรคการเมืองเดียวกับรัฐมนตรี และใช้หน่วยงานของรัฐเอื้อประโยชน์ให้แก่พรรคการเมือง

นายศรีสุวรรณ จรรยา ผู้นำองค์กรรักชาติ รักแผ่นดิน โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ว่า ตามที่ รมว.อุตสาหกรรมคนก่อนหน้านี้ ได้ขออนุมัติงบกลางให้กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ใช้ดำเนินโครงการพัฒนาอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อม “อาชีพดีพร้อม” วงเงิน 1,250 ล้านบาทนั้น

พบว่าเป็นการใช้งบประมาณงบกลางอาจไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ โดยมีการฮั้วและล็อกสเปกไปฝึกอบรมให้กับประชาชนในพื้นที่ของผู้สมัครพรรคการเมืองเดียวกับรัฐมนตรี และใช้หน่วยงานของรัฐเอื้อประโยชน์ให้แก่พรรคการเมืองดังกล่าวนั้น

กรณีดังกล่าว มีผู้ไปร้องเรียนให้คณะกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ สภาผู้แทนราษฎรชุดก่อนหน้านี้ตรวจสอบ ซึ่งพบว่าเป็นจริงตามร้อง แต่พอมีการแบ่งโซนอบรมลงตัว เลยไม่มีการตรวจสอบต่อ อันเป็นข้อพิรุธ ซึ่งปัจจุบันคนถูกตรวจสอบกับคนตรวจสอบกลับกลายมาอยู่พรรคการเมืองเดียวกัน ได้เป็นรัฐมนตรีเหมือนกันไปแล้ว แต่งบประมาณแผ่นดินกลับถูกนำไปละลายน้ำ สร้างประโยชน์ให้กับนักการเมืองและบริษัทผู้ได้งานที่เตรี๊ยมกันไว้แบบเจาะจง แต่ยังหาผู้รับผิดชอบไม่ได้

ด้วยเหตุดังกล่าว องค์การรักชาติ รักแผ่นดิน จึงจะนำความพร้อมพยานหลักฐานไปร้องเรียนให้ รมว.อุตสาหกรรมคนใหม่ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบ อดีตอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สอบอดีต รมว.อุตสาหกรรม ว่ามีการฮั้ว ล็อกสเปกให้กับบริษัทผู้รับจ้างเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับนักการเมืองหรือพรรคการเมืองหรือไม่ อย่างไร

โดยจะเดินทางไปยื่นคำร้องในวันจันทร์ที่ 25 ก.ย.66 เวลา 10.00 น. ที่กระทรวงอุตสาหกรรม ถ.พระรามที่ 6 พญาไท กทม.