posttoday

ชัยธวัชเปิดใจเป็นเพียง "ปรับทัพชั่วคราว" พร้อมถอยเมื่อพิธากลับมาเป็นส.ส.

23 กันยายน 2566

เปิดใจชัยธวัช ตุลาธนหลังรับบทหัวหน้าพรรคก้าวไกลคนใหม่ ย้ำเพียง "ปรับทัพชั่วคราว" ยอมถอยทันทีหาก "พิธา" กลับมาเป็นส.ส.อีกครั้ง

หลังจากที่วันนี้ 23 กันยายน 2566  เมื่อเวลา 10:05 น. ที่ประชุมใหญ่วิสามัญ พรรคก้าวไกล นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ เป็นผู้ลุกขึ้นเสนอชื่อนายชัยธวัช ตุลาธน เป็นหัวหน้าพรรคก้าวไกล โดยไม่มีสมาชิกในที่ประชุมท่านอื่นเสนอชื่อแข่ง จึงทำให้ที่ประชุมให้ลงมติเห็นชอบ หรือไม่เห็นชอบ ให้นายชัยธวัช ทำหน้าที่หัวหน้าพรรคในทางลับ ผ่านการลงคะแนนด้วยเครื่องลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์อย่างเป็นเอกฉันท์ให้นายชัยธวัช ตุลาธน เป็นหัวหน้าพรรคก้าวไกล ด้วยคะแนนเห็นชอบ 330 คะแนน ไม่เห็นชอบ 5 คะแนน

ทั้งนี้นายชัยธวัช ได้เปิดใจหลังได้รับเลือกเป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่ ว่าในภาพรวม การปรับทัพครั้งนี้เป็นเพียงการปรับทัพชั่วคราว เนื่องจากเหตุจำเป็นทางกฎหมายที่ทำให้พิธา แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคก้าวไกล ยังไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ 'ผู้นำฝ่ายค้าน' ในสภาผู้แทนราษฎรได้ โดยตนและกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ยินดีที่จะลงจากตำแหน่งเมื่อพิธาสามารถกลับมาปฏิบัติหน้าที่ ส.ส. ในสภาฯ ได้อีกครั้ง

ในการปรับทัพชั่วคราวครั้งนี้ พรรคได้ตัดสินใจ ดังนี้
1. เน้นสลับบทบาทของแต่ละคนภายในกรรมการบริหารพรรคชุดเดิมเป็นหลัก โดยมีการขยับ ชัยธวัช ตุลาธน จากเดิมเป็นเลขาธิการพรรค มาเป็นหัวหน้าพรรคที่จะรับบท 'ผู้นำฝ้ายค้าน' ในสภาฯ และขยับ อภิชาติ ศิริสุนทร จากเดิมที่เป็นกรรมการบริหารสัดส่วนอื่น มาเป็นเลขาธิการพรรค
2. แต่งตั้งคณะที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกล เพื่อรับผิดชอบการทำงานเชิงรุกในการขับเคลื่อนวาระการเปลี่ยนแปลงและนโยบายร่วมกับประชาชนนอกสภาฯ นำโดย พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ในฐานะประธานที่ปรึกษา

สำหรับอนาคตของ ปดิพัทธ์ สันติภาดา รองประธานสภาฯ และ สส. พรรคก้าวไกล ชัยธวัชได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า พรรคเข้าใจดีถึงข้อจำกัดจากรัฐธรรมนูญที่ทำให้พรรคไม่สามารถมีสมาชิกที่ดำรงตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านและรองประธานสภาฯ ในเวลาเดียวกันได้ ดังนั้น เมื่อพรรคตัดสินใจเลือกตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้าน ซึ่งมีความสำคัญต่อการกำหนดทิศทางของฝ่ายค้านในการเมืองระบบรัฐสภา ทางกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่จึงจะต้องเร่งหารือกับปดิพัทธ์ว่าจะตัดสินใจอย่างไร คาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในสัปดาห์หน้า

นอกจากนี้ทาง Facebook ของ พรรคก้าวไกล ยังได้สรุปการปรับทัพใหม่ดังนี้

กรรมการบริหารพรรคก้าวไลชุดใหม่

1. ชัยธวัช ตุลาธน หัวหน้าพรรค

2. อภิชาติ ศิริสุนทร เลขาธิการพรรค

3. ณธีภัสร์ กุลเศรษฐสิทธิ์ เหรัญญิกพรรค

4. ณกรณ์พงศ์ ศุภนิมิตตระกูล นายทะเบียนสมาชิกพรรค

5. สมชาย ฝั่งชลจิตร กรรมการบริหาร

6. อภิสิทธิ์ พรมฤทธิ์ กรรมการบริหาร

7. เบญจา แสงจันทร์ กรรมการบริหาร

8. สุเทพ อู่อ้น กรรมการบริหาร (สัดส่วนปีกแรงงาน)

นอกจากนี้ กรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ได้มีมติแต่งตั้งคณะที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกล 3 คน โดยมี พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ เป็นประธาน ส่วนที่ปรึกษาอีก 2 คน ประกอบด้วย วีระยุทธ กาญจน์ชูฉัตร ทีมเศรษฐกิจพรรคก้าวไกล และ เดชรัต สุขกำเนิด ผู้อำนวยการศูนย์นโยบายเพื่ออนาคต (Think Forward Center)

กรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ยังได้ตั้ง พิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์, ณัฐวุฒิ บัวประทุม, สุพิศาล ภักดีนฤนาถ และศิริกัญญา ตันสกุล เป็นรองหัวหน้าพรรค และตั้งสุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ, ณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ และ ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ เป็นรองเลขาธิการพรรค นอกจากนี้ยังมีมติปรับกองโฆษกพรรค แต่งตั้ง พริษฐ์ วัชรสินธุ เป็นโฆษกพรรคคนใหม่ โดยมีรองโฆษก 2 คน ได้แก่ กรุณพล เทียนสุวรรณ และ ภคมน หนุนอนันต์

กรรมการบริหารพรรคก้าวไลชุดใหม่

คณะที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกล กองโฆษกพรรคก้าวไกล