posttoday

'พรเพชร'มอง'เศรษฐา'ดึง'ทักษิณ'ช่วยงานคงเห็นทำประโยชน์ประเทศได้

22 กันยายน 2566

ประธานวุฒิสภา พรเพชร วิชิตชลชัย หนุนแก้ไขรธน.เท่าที่จำเป็น เสนอแก้องค์ประกอบการสรรหาองค์กรอิสระแยกจากกันกับสส. .

ที่รัฐสภา นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ให้สัมภาษณ์ถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่า ต้องให้สส.พิจารณาเป็นหลักว่าควรจะเดินหน้าแก้ไขทั้งฉบับหรือไม่ สว.ไม่มีอะไรขัดข้อง แต่ก็มีบางประเด็นที่จะขอแก้ไขซึ่งต้องฟังรัฐบาลเป็นหลัก หากรัฐบาลเห็นอย่างไรให้เป็นอย่างนั้น ส่วนรูปแบบการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะให้มีสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือไม่ก็ให้ขึ้นอยู่กับรัฐบาล

เมื่อถามถึงประเด็นที่สว.จะเสนอแก้ไขมีประเด็นใดบ้าง นายพรเพชร ระบุว่า จะเสนอแก้ไขเรื่ององค์ประกอบการสรรหาองค์กรอิสระให้แยกกันอย่างชัดเจน โดยให้สว.มีหน้าที่พิจารณาเฉพาะประวัติความประพฤติและจริยธรรมของผู้ที่ได้รับการสรรหา เพื่อให้เกิดเสถียรภาพระหว่างสส.และสว.โดยเห็นว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญเมื่อประกาศใช้มาแล้วช่วงหนึ่ง เห็นด้วยหากจะมีการแก้ไขและเห็นด้วยเสมอคือ "การไม่แก้ไขทั้งฉบับ"

เมื่อถามถึงทิศทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะเป็นการรื้อทั้งฉบับ นายพรเพชร บอกว่า ขณะนี้ยังไม่ทราบ อะไรที่จำเป็นเร่งด่วนหรือเห็นว่าจำเป็นอย่างยิ่งก็สามารถทำได้ในหลายอย่าง

ส่วนการตั้งคณะกรรมการศึกษาการจัดทำประชามติขณะนี้ยังไม่คืบหน้า อาจเป็นการซื้อเวลา ในการจัดทำรัฐธรรมนูญ หรือไม่ นายพรเพชร กล่าวว่า ในเรื่องนี้ตนวิเคราะห์ไม่ได้

เมื่อถามถึงกรณีนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้สัมภาษณ์สื่อต่างประเทศว่าหากนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีพ้นโทษจะดึงมาช่วยงานแก้ปัญหาประเทศ นายพรเพชรมองว่า เป็นวิสัยทัศน์ที่นายเศรษฐาแสดงออกมาคงคิดว่านายทักษิณอาจจะให้ความรู้และทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติในการปกครองประเทศได้

ประธานวุฒิสภา ยังได้กล่าวถึงกรณีสว.จะครบวาระ รัฐธรรมนูญดำรงตำแหน่ง 5 ปี แรก ตามบทเฉพาะกาลในรัฐธรรมนูญ  ปี 60 ว่า สว. จะครบวาระ 5 ปี ในเดือนพฤษภาคม 67 แล้ว สว.ชุดใหม่จะเข้ามาทำหน้าที่ตามบทหลักของรัฐธรรมนูญ โดยมีการสรรหาตามกระบวนการรัฐธรรมนูญบทหลัก 200 คน ซึ่งเป็นหน้าที่ของ กกต.ที่จะต้องทำ โดยคาดว่าจะใช้เวลา 2-3 เดือนในการพิจารณา สำหรับอำนาจหน้าที่สว.ตามบทเฉพาะกาลทำไม่ได้

นายพรเพชร กล่าวว่า หลังจาก สว. ครบวาระ 5 ปีแรกในเดือนพฤษภาคม 67 แล้ว การลาออกของ สว.จะไม่มีการเลื่อนลำดับรายชื่อขึ้นมา ลาออกแล้วลาออกเลย ไม่มีการเติม สว.เข้ามา “สว.จะทำหน้าที่ตามบทหลัก รัฐสภา ประกอบด้วย สส. สว. ถ้า สว.ไม่ทำอะไร ก็ถือว่าองค์ประกอบของรัฐสภาขาดไป จะเป็นปัญหา”