posttoday

ชี้ เก้าอี้ประธานกรรมาธิการฯ ตกลงกันไม่ได้ ต้องจับสลาก ขีดเส้น21ก.ย.ต้องจบ

20 กันยายน 2566

พิเชษฐ์ ขีดเส้นเดดไลน์ แบ่งเก้าอี้ประธานกรรมาธิการ 35คณะ 21 ก.ย. ต้องจบ เผย พรรคการเมืองตกลงกันไม่ได้ เตรียมกล่องให้จับสลาก ขู่ ก้าวไกล หวังได้กรรมาธิการเพิ่ม สส.ระยอง คนใหม่ ต้องมารายงานตัวให้ทัน ไม่เช่นนั้นยึดโควตาเดิม

นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน รองประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงการจัดสรรโควตาประธานกรรมาธิการสามัญของสภาผู้แทนราษฎรว่า จะมีการประชุมในวันที่21 ก.ย.ว่า ได้เตรียมกล่องไว้ 2 ใบ ใบหนึ่งใส่ไข่ 8 ใบ ตามสัดส่วนพรรคการเมือง และ 35 ใบตามชุดกรรมาธิการฯ สุดท้าย หากพรรคการเมือง ไม่สามารถตกลงกันได้ จะต้องจับฉลาก จะเปิดโอกาสให้สื่อมวลชน เข้าไปติดตามการจับสลาก เพราะสภาผู้แทนราษฎร มีเวลาอีก 1 เดือนก่อนหมดสมัยประชุม และลงพื้นที่ ดังนั้น ในวันที่ 28 กันยายนนี้ กรรมาธิการฯ แต่ละคณะ ควรจะประชุมเพื่อเลือกประธานกรรมาธิการฯ และตำแหน่งอื่นๆได้ เพื่อสามารถในช่วงสมัยปิดประชุม กรรมาธิการฯ สามารถเริ่มปฏิบัติหน้าที่ได้

ถามว่ากรณี กกต.รับรองผลการเลือกตั้งซ่อมสส.ระยอง ที่พรรคก้าวไกล ได้สัดส่วนกรรมาธิการเพิ่มอีก 1 คณะ นายพิเชษฐ์กล่าวว่า เมื่อ กกต.รับรองผลการเลือกตั้งแล้ว สส.จะต้องมารายงานตัวต่อสภาผู้แทนราษฎรภายในวันที่21 ก.ย. ซึ่งเป็นวันสุดท้ายก่อนแบ่งโควตาประธานกรรมาธิการ แต่หากไม่สามารถยื่นรายงานตัวได้ทัน ก็จะยึดสัดส่วนเดิม ดังนั้น จึงขึ้นอยู่กับ สส.พรรคก้าวไกลว่า จะสามารถมารายงานตัวได้ทันหรือไม่

นายพิเชษฐ์ ยังกล่าวถึงกรณีที่บางพรรคการเมือง เตรียมสลับกรรมาธิการกันว่า การใช้กล่องจับสลากกรรมาธิการนั้น ถือว่ายุติธรรมที่สุดแล้ว ส่วนพรรคการเมืองจะพอใจหรือไม่ หรือจะไปแลกเปลี่ยนกันภายหลัง ถือเป็นเรื่องของแต่ละพรรคการเมือง