posttoday

'ก้าวไกล'เคาะชื่อ"ชัยธวัช ตุลาธน"นั่งหัวหน้าพรรคคนใหม่

19 กันยายน 2566

ก้าวไกลเคาะชื่อ“ชัยธวัช ตุลาธน”หัวหน้าพรรคคนใหม่ “อภิชาต ศิริสุนทร” เลขาพรรค “ปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล” ประธานวิปฝ่ายค้าน “พริษฐ์ วัชรสินธุ” โฆษกพรรค ก่อนประชุมอย่างเป็นทางการเพื่อเลือก กก.บห.ชุดใหม่ 23ก.ย.2566

ผู้สื่อข่าวรายงานความเคลื่อนไหว จากพรรคก้าวไกล(ก.ก.) เกี่ยวกับการคัดเลือกหัวหน้าพรรคและกก.บห.ชุดใหม่ หลังจากนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก.ก. ประกาศลาออก ไปเมื่อวันที่ 15 ก.ย.2566ว่า ขณะนี้ แกนนำพรรค ก.ก.คุยกันค่อนข้างสะเด็ดน้ำแล้วในเรื่องตำแหน่งสำคัญต่างๆ ก่อนที่จะมีการประชุมพรรคก้าวไกลอย่างเป็นทางการ วันที่ 23 ก.ย.2566

สำหรับตำแหน่งสำคัญๆภายในกก.บห.ชุดใหม่ ของพรรคก.ก.มีอาทิ นายชัยธวัช ตุลาธน สส.บัญชีรายชื่อ และรักษาการเลขาธิการพรรค ก.ก. เป็นหัวหน้าพรรคก.ก.คนใหม่  นายอภิชาต ศิริสุนทร รักษาการกก.บห.สัดส่วนภาคเหนือ เป็นเลขาธิการพรรคก.ก. นายพริษฐ์ วัชรสินธุ ส.ส.บัญชีรายชื่อ นั่งเป็นโฆษกพรรคก้าวไกล 

นอกจากนี้ แกนนำพรรค ยังจะเสนอชื่อ นายปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ ให้ทำหน้าประธานวิปฝ่ายค้านในสภาฯ อีกด้วย