posttoday

กกต.ชง2หมื่นชื่อทำประชามติแก้รธน.เข้าครม.สัปดาห์หน้า

15 กันยายน 2566

"แสวง บุญมี" เตรียมเสนอกกต.รับรองผลเลือกตั้งซ่อมสส.ระยองเขต3และชง2หมื่นชื่อปชช.ทำประชามติแก้รธน.เข้าครม.สัปดาห์หน้า

นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กล่าวว่า ได้รับรายงานผลคะแนนเลือกตั้งสส.แทนตำแหน่งที่ว่างเขต3ระยอง จากกกต.จังหวัดระยองเรียบร้อยแล้วจะเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งชุดใหญ่ในต้นสัปดาห์หน้าเพื่อให้พิจารณาว่าจะประกาศรับรองผลการเลือกตั้งหรือไม่ต่อไป

ส่วนการตรวจสอบรายชื่อประชาชน จำนวน 200,000 กว่ารายชื่อที่ภาคประชาชนรวบรวมเพื่อเสนอให้มีการจัดทำประชามติเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ นายแสวง กล่าวว่ากกต. ตรวจสอบเรียบร้อยรายชื่อประชาชนเรียบแล้วคาดว่าน่าจะมีการลงลายมือรับรองและส่งเรื่องไปยังคณะรัฐมนตรีได้ภายในสัปดาห์หน้า