posttoday

รับนโยบายนายกฯ สั่งหน่วยงานรับมือ เอลนีโญ่ เร่งดัน พรบ.อากาศสะอาด เข้าสภาฯ

14 กันยายน 2566

พัชรวาท ประชุมผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรฯ ขอยึดหลัก ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มีวินัย เน้นย้ำ งานแรก เตรียมรับมือไฟป่า ฝุ่นPM 2.5 รับนโยบายนายกฯ สั่งเจ้าหน้าที่ จับตาใกล้ชิด เอลนีโญ พร้อมลุยแก้ปัญหาที่ดินทำกิน เตรียมผลักดัน พรบ.อากาศสะอาด เข้าสภาฯ

วันที่ 14 กันยายน พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมผู้บริหารระดับสูง เข้าร่วมประชุม ที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

พล.ต.อ.พัชรวาทกล่าวว่า หลักการทำงานที่ผมยึดถือมาโดยตลอดในการรับราชการตำรวจ อยากให้ทุกท่านนำไปยึดเป็นหลักในการปฏิบัติงานด้วยเช่นกันคือ ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มีวินัย ในเนื้องาน เข้าใจว่า ทุกท่านทราบเนื้องานกันอยู่แล้ว เพราะรับราชการกันมานาน ซึ่งเนื้องานก็ทำตามลำดับ อยากให้ช่วยกันเร่งรัดดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น ใกล้จะฤดูหนาว ปัญหาที่จะเกิดขึ้นคือ เรื่องไฟป่า PM 2.5 ขอให้เตรียมรับมือให้พร้อม จะทำกันอย่างไร ให้ทุกคนช่วยกันคิด แนะนำ และแสดงความคิดเห็นในส่วนที่จะทำให้กระทรวงของเราพัฒนา ดียิ่งขึ้น ส่วนการทำงานร่วมกันจากนี้ ต้องมีการบูรณาการร่วมกันทั้งภายในและภายนอกหน่วยอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรักษาชื่อเสียงหน่วยงาน อย่าให้ใครมาตำหนิการทำงานของกระทรวงของเราได้ และหากมีปัญหาก็ให้รายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับ 

“ขอยกพระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2521 ในเรื่องรักษาทรัพยากร พระบรมราโชวาทในการเสด็จออกมหาสมาคม ในงานพระราชพิธี เฉลิมพระชนมพรรษา ดังความตอนหนึ่งว่า …ธรรมชาติแวดล้อมของเรา ไม่ว่าจะเป็นแผ่นดิน ป่าไม้ แม่น้ำ ทะเล และอากาศ มิได้เป็นเพียงสิ่งสวยๆ งามๆ เท่านั้น หากแต่เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตของเรา และการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของเราไว้ให้ดีนี้ ก็เท่ากับเป็นการปกปักรักษาอนาคตไว้ให้ลูกหลานของเราด้วย...ดังนั้น ขอให้กระทรวงช่วยกันทำงานให้ราบรื่นต่อไป ซึ่งเป็นคำสั้นๆง่ายๆแต่ขอให้ทำจริง” พล.ต.อ.พัชรวาท กล่าว 

นายจตุพรกล่าวว่า ขอขอบคุณรองนายกฯและรมว.ทรัพยากรธรรมชาติฯ ที่ให้สิ่งยึดเหนี่ยวการทำงาน ในเรื่องการขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มีวินัย ขอให้ส่วนราชการทั้งหมด รับไปปรับใช้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน และเพื่อรักษาชื่อเสียงของกระทรวงต่อไป 

พล.ต.อ.พัชรวาทให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมถึงภารกิจแรกที่จะขับเคลื่อนว่า ตอนนี้ใกล้เข้าสู่หน้าหนาว มีความเป็นห่วงในเรื่องไฟป่า และเรื่องฝุ่น PM 2.5 จึงจะช่วยแก้ปัญหาในเรื่องนี้ ส่วนปัญหาภัยแล้ง ปลัดกระทรวง เตรียมการไว้ทั้งหมดแล้ว ส่วนกรณี นายกรัฐมนตรี เน้นย้ำเรื่องการรับมือเอลนีโญ ทางกระทรวงทรัพย์ฯ ได้รับทราบแนวทางการควบคุมทั้งหมดแล้ว แต่เป็นสิ่งธรรมชาติ ที่สามารถเกิดขึ้นได้ จะดูแลอย่างใกล้ชิดต่อไป 

เมื่อถามว่า จะผลักดัน พรบ.อากาศสะอาด พล.ต.อ.พัชรวาท กล่าวว่า เรื่องนี้ กรมควบคุมมลพิษ ได้จัดทำร่างพรบ.ไว้เสนอครม.เรียบร้อยแล้ว เพื่อจะเสนอเข้าสู่สภาฯต่อไป

เมื่อถามต่อว่า โครงการ คทช.จะดำเนินการต่ออย่างไร พล.ต.อ.พัชรวาท กล่าวว่า คทช.กำลังดำเนินการต่อ เพื่อให้เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับแนวทางการแก้ปัญหาสิทธิที่ดินของกลุ่มชาติพันธุ์ ซึ่งก็มีข้อกฎหมายที่ชัดเจนอยู่แล้ว 

หลังจากที่มีการประชุมผู้บริหารกระทรวงฯ พล.ต.อ.พัชรวาท ได้ประชุมเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับข้อมูลของกระทรวงฯ ในการลงพื้นที่ของคณะนายกรัฐมนตรีฯ วันที่ 15-17 กันยายน ที่จังหวัดเชียงรายและเชียงใหม่