posttoday

'สุทิน'สั่งกองทัพสำรวจที่ดินแบ่งสรรประชาชนทำกินสร้างรายได้

13 กันยายน 2566

สุทิน มอบนโยบายเหล่าทัพ ทำสงครามกับความยากจน สั่งสำรวจที่ดินว่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์ แบ่งสรรให้ประชาชนทำกิน เล็งตั้งกองทัพที่5 คุมไซเบอร์ปกป้องนักธุรกิจต่างชาติเข้ามาลงทุนในไทย

นายสุทิน คลังแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม แถลงหลังประชุมมอบนโนบายการทำงานให้กับหน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหม และเหล่าทัพ ว่า ได้แจ้งให้กองทัพทราบว่า รัฐบาลส่งมามีเป้าหมายทำให้กองทัพมีความทันสมัย มีขีดความสามารถ มีสมรรถนะที่แข็งแกร่งไม่แพ้ประเทศอื่นมีขนาดที่พอเหมาะแต่ศักยภาพไม่ลด กองทัพทบทวนภารกิจให้สอดคล้องกับยุคสมัย โดยเฉพาะเรื่องภัยความยากจนที่รัฐบาลอยากให้กองทัพตระหนัก และเพิ่มเข้าไปเป็นภารกิจ เพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ เพราะกองทัพมีศักยภาพที่ทำได้และไปเติมเต็มให้กระทรวง ทบวง กรมอื่น 

“มันสมองชั้นดี อยู่ที่กองทัพเป็นจำนวนมาก และขยายภารกิจให้ออกไปช่วยสังคมมากขึ้น ซึ่งกองทัพต้องออกไปช่วยงานพัฒนามากขึ้นกว่าเดิม และมีตัวชี้วัดที่ชัดเจน” นายสุทิน กล่าว

สำหรับการนำที่ดินที่อยู่ในความครอบครองของกองทัพไปใช้ให้เกิดประโยชน์ นายสุทิน กล่าวว่า ที่ดินของกองทัพมี 2 ส่วนคือ ที่ดินที่เป็นขอบเขตทางยุทธศาสตร์ เช่นค่ายฝึก อีกส่วนคือที่ดินว่างเปล่าที่ไม่ได้ใช้ ซึ่งรัฐบาลจะให้ไปสำรวจและนำไปแบ่งสรรให้ประชาชนใช้ทำมาหากิน ขณะที่รัฐบาลต้องไปพูดคุยกับกรมธนารักษ์ ขณะเดียวกันโรงพยาบาลในค่ายทหารต่างๆ ให้เปิดให้ประชาชนมาใช้บริการยกเว้นมีภัยสงคราม กองทัพก็สามารถสงวนไว้เองได้

ส่วนเรื่องกองทัพทันสมัยด้วยเทคโนโลยี ต้องนำเทคโนโลยีนำความก้าวหน้าใหม่ๆ มาใช้ทางยุทธการไว้เสริมกำลังรบ  หรือมีเรื่องของไซเบอร์ซึ่งวันนึงอาจพัฒนาเป็นกองทัพที่ 5 โดยให้ไปศึกษาว่าสามารถทำได้หรือไม่ และจะเป็นรูปธรรมในปีไหน โดยอาจขยายกำลังไปปกป้องนักธุรกิจต่างชาติที่มาลงทุนในประเทศไทย