posttoday

แถลงนโยบายรัฐบาล : สว.กิตติศักดิ์ ไม่ติดใจหากแจงปมแจกเงินดิจิทัลได้

11 กันยายน 2566

'สว.กิตติศักดิ์ รัตนวราหะ' ฝากรัฐบาลชี้แจงปมแจกเงินดิจิทัล 10,000 บาท หากตอบคำถามได้ก็ไม่ติดใจ ขอสนับสนุนรัฐบาลทำงานให้บ้านเมืองเดินหน้าต่อไปได้

ที่รัฐสภา นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ สมาชิกวุฒิสภา กล่าวก่อนเข้าร่วมการประชุมรัฐสภา ในการฟังแถลงนโยบายของรัฐบาลว่า สมาชิกวุฒิสภา ได้เตรียมผู้อภิปรายกว่า60คน ในกรอบเวลาการอภิปราย5 ชั่วโมง ซึ่งอาจจะไม่เพียงพอในการอภิปราย ทำให้มี สว.หลายคนต้องสละสิทธิ์และเห็นว่าขณะนี้บ้านเมืองกำลังได้รัฐบาลใหม่ และกำลังจะเดินไปด้วยดี

 

ก็ขอเอาใจช่วย ขอให้บ้านเมืองสงบเรียบร้อยอย่างนี้ต่อไป  สว.จะเป็นกำลังใจให้ ส่วนตนเองไม่ได้อภิปราย เพราะเมื่อหารเวลากันแล้ว สว.จะได้อภิปรายคนละ 5 นาที เพราะฉะนั้น จึงให้ สว. คนอื่นๆได้อภิปราย
 

ทั้งนี้ หากได้อภิปรายยังติดใจประเด็นเรื่องเงินดิจิทัล 10,000 บาท ฝากรัฐบาลชี้แจงให้ชัดเจนว่าเพราะเหตุใดจึงไม่แจกเป็นเงินสด และการนำเงินเข้าระบบมีเบื้องหน้าเบื้องหลังหรือไม่หากชี้แจงประเด็นนี้ได้ก็ไม่มีปัญหา ส่วนเรื่องที่รัฐบาลสนับสนุนให้ประชาชน อยู่ดีกินดี เห็นด้วยและขอสนับสนุนทั้งนี้ฝากทิ้งท้ายว่า  พร้อมให้กำลังใจและขอสนับสนุนรัฐบาลเพื่อให้บ้านเมืองเดินหน้าต่อไปได้