posttoday

วาระร้อน เศรษฐา เงินดิจิทัล1หมื่น ลดค่าไฟ-น้ำมัน เปิด นโยบายด่วน ทำได้ทันที

07 กันยายน 2566

เปิดแนวคิด เศรษฐา ผ่านคำแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภา 11-12 ก.ย. กระตุ้นเศรษฐกิจ กระเป๋าเงินดิจิทัล 1หมื่น เรื่องด่วนช่วยชาวบ้าน หารายได้ ทำได้ทันที ลดค่าไฟ-น้ำมัน หนุนท่องเที่ยว และอีกหลายนโยบาย ต้องจับตา สามารถผลักดันสำเร็จทั้งหมดหรือไม่

"....ด้วยสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน ประเทศไทยเปรียบเสมือนคนป่วยที่ได้รับผลกระทบ มากกว่าประเทศเพื่อนบ้านในช่วงโควิด-19 ส่งผลให้เครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจของเราในหลากหลายส่วน ภาคการท่องเที่ยว การใช้จ่ายก็ฟื้นฟูได้ช้า จนมีความเสี่ยงของภาวะเศรษฐกิจถดถอย เป็นที่มาของความจำเป็นที่จะต้องกระตุ้นเศรษฐกิจ กระตุ้นการใช้จ่าย เพิ่มความเชื่อมั่น เพื่อดึงดูดการลงทุน และฟื้นฟูเครื่องยนต์เศรษฐกิจของเราอีกครั้ง

นโยบายการเติมเงิน 10,000 บาท ผ่าน Digital Wallet จะทำหน้าที่เป็นตัวจุดชนวน ที่จะกระตุกเศรษฐกิจประเทศให้ตื่นขึ้นมาอีกครั้ง เราจะใส่เงินเข้าไปในระบบเศรษฐกิจอย่างทั่วถึง และกระจายไปยังทุกพื้นที่ให้หมุนเวียนอยู่ในระบบเศรษฐกิจให้ถึงฐานราก เกิดการจับจ่ายใช้สอย ยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพของประชาชน และภาคธุรกิจ ที่จะขยายการลงทุน ขยายกิจการ เกิดการผลิตสินค้าที่มากขึ้น นำไปสู่การจ้างงาน สร้างอาชีพ และเกิดการหมุนเวียนของกิจกรรมทางเศรษฐกิจอีกหลายรอบ รัฐบาลเองก็จะได้รับผลตอบแทน คืนมาในรูปแบบของภาษี

และที่สำคัญการดำเนินนโยบายนี้จะเป็นการวางรากฐานเศรษฐกิจดิจิทัลให้กับประเทศ เป็นการเตรียมความพร้อมของประเทศให้เข้าสู่เศรษฐกิจสมัยใหม่ สร้างโอกาสใหม่ๆ ให้กับประชาชน เปิดประตูให้ภาคธุรกิจได้เข้าถึงแหล่งทุนใหม่ เพิ่มประสิทธิภาพและสร้างความโปร่งใส ให้กับกลไกการชำระเงินของระบบเศรษฐกิจและรัฐบาล"

 

บางตอนจาก คำแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภา 11-12ก.ย. ของ 'เศรษฐา ทวีสิน' นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ต่อนโยบายกระเป๋าเงิน ดิจิทัล 1 หมื่นบาท ที่ประชาชน กำลังจับตารอคอย จะได้เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1ก.พ.2567 


ขณะเดียวกัน พรรคก้าวไกล จับตามองนโบาย กระเป๋าเงินดิจิทัลที่จะให้ ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 16ปี ขึ้นไป ประมาณ 56 ล้านคนจะได้ทันที ไม่ต้องพิสูจน์สิทธิ แต่สำหรับ วงเงิน แหล่งที่มา ในการนำมาใช้ผ่านนโยบายดังกล่าวกว่า 5.6 แสนล้านบาท มาจากส่วนใดบ้าง รวมทั้งความเป็นห่วง ระยะรัศมี 4กม. ในการจับจ่าย ผู้ที่เข้าไม่ถึงเทคโนโลยี และปัญหาทางเทคโนโลยี ภัยแฝงตามมา จะมีการแก้ไขรับมืออย่างไร  

นอกจากนี้ คำแถลงนโยบาย จากเนื้อหา 43 หน้า คัดลอกมาเพียงเฉพาะ แนวทางการกระตุ้นเศรษฐกิจ การแบ่งเบาภาระประชาชน ผ่านนโยบาย ที่ทำได้ทันที 

 

"....การกระตุ้นเศรษฐกิจที่กล่าวไปเป็นจุดเริ่มต้นของการพลิกฟื้นเศรษฐกิจ รัฐบาลมีนโยบายอีกหลากหลายประการที่สามารถทำได้โดยเร็ว เพื่อเร่งแก้ปัญหา และช่วยเหลือประชาชนผ่านนโยบายดังต่อไปนี้

นโยบายแรก คือ การแก้ปัญหาหนี้สินทั้งในภาคเกษตร ภาคธุรกิจ และภาคประชาชน รัฐบาลจะลดภาระพี่น้องเกษตรกรด้วยการพักหนี้เกษตรกรตามเงื่อนไขและคุณสมบัติที่เหมาะสม รวมถึงมาตรการช่วยประคองภาระหนี้สินและต้นทุนทางการเงินสำหรับภาคประชาชนที่ครอบคลุม ถึงผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ให้ได้มีโอกาสในการฟื้นตัวและกลับมาดำเนินธุรกิจได้อีกครั้ง นอกจากนี้ รัฐบาลจะมีมาตรการ ในการแก้ไขปัญหาหนี้สินของกลุ่มอื่นๆ ภายใต้ปรัชญาที่จะไม่ขัดต่อวินัยทางการเงินและไม่ทำให้ เกิดภาวะภัยทางจริยธรรม (Moral Hazard) ของผู้มีภาระหนี้สิน

นโยบายเร่งด่วนถัดมา คือ การลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานให้แก่ประชาชน อันเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตและเศรษฐกิจ รัฐบาลจะสนับสนุนให้เกิดการบริหารจัดการ ราคาพลังงานทั้งค่าไฟฟ้า ค่าก๊าซหุงต้ม และค่าน้ำมันเชื้อเพลิงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมในทันที

นอกจากนี้ รัฐบาลจะปรับเปลี่ยนโครงสร้างการใช้พลังงานของประเทศ โดยวางแผนความต้องการและสนับสนุนการจัดหาแหล่งพลังงานอย่างเหมาะสม ส่งเสริมการผลิต และการใช้พลังงานสะอาดและพลังงานหมุนเวียน เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เร่งเจรจาการใช้พลังงานในพื้นที่อ้างสิทธิกับประเทศข้างเคียง และสำรวจแหล่งพลังงานเพิ่มเติม รวมถึงการสนับสนุนให้เกิดการจัดหาแหล่งพลังงานใหม่ๆ ภายใต้กลไกตลาด เพื่อให้มั่นใจว่าประเทศไทยจะมีความมั่นคงทางพลังงานที่จะขับเคลื่อนประเทศต่อไป

นโยบายที่สาม คือ รัฐบาลจะผลักดันการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว เพราะการท่องเที่ยวจะเป็นกุญแจดอกแรกในการสร้างรายได้ที่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้ในระยะสั้น และสร้างงานให้กับประชาชนเป็นจำนวนมาก เราตั้งเป้าว่าจะเปิดประตูรับนักท่องเที่ยว ด้วยการอำนวยความสะดวก ปรับปรุงขั้นตอนการขอวีซ่า และการยกเว้นการเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่า สำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศเป้าหมาย การจัดทำ Fast Track VISA สำหรับผู้เข้าร่วม งานแสดงสินค้านานาชาติ  (MICE)  และเพื่อเป็นการกระตุ้นการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวในช่วงสิ้นปี

รัฐบาลจะร่วมกับภาคธุรกิจในทุกภาคส่วนเป็นเจ้าภาพจัดงานแสดงสินค้า งานเทศกาลระดับโลก เพื่อยกระดับประเทศไทยให้เป็นสถานที่สำหรับการจัดงานแสดงต่างๆ ที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งในภูมิภาคนี้

ในขณะเดียวกัน รัฐบาลจะผลักดันการพัฒนาการบริหารจัดการทุกขั้นตอนการบริการ ที่เป็นประตูสู่ประเทศไทย ซึ่งรวมถึง การปรับปรุงระบบคมนาคมทั้งทางบก ทางน้ำและทางอากาศ โดยจะปรับปรุงสนามบินและจัดการเที่ยวบินของสนามบินทั่วประเทศให้มีประสิทธิภาพ เพิ่มปริมาณเที่ยวบินให้สามารถนำนักท่องเที่ยวมาสู่ประเทศไทยได้มากขึ้น แก้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน และปราบปรามการเอาเปรียบนักท่องเที่ยว ซึ่งการรักษาความปลอดภัยจะสร้างความมั่นใจ และความประทับใจกับประเทศไทยในระยะยาว"

 

อนึ่ง พรรคก้าวไกล จับพิรุธ ตั้งข้อสงสัย ออกมาตั้งประเด็น  คำแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภา ไม่มีสิ่งที่พรรคเพื่อไทย ชูเป็นไฮไลท์หลักในการหาเสียง อาทิ การทยอยปรับขึ้นค่าแรง 650 บาท ภายในปี2570 และเงินเดือนปริญญาตรี 25000 บาทต่อเดือน และค่าโดยสารรถไฟฟ้าตลอดสาย 20 บาท กลับไม่ได้ถูกนำมาบรรจุไว้ ในร่างคำแถลงนโยบายแต่อย่างใด 

ถือเป็น วาระร้อน เรื่องเร่งด่วนรัฐบาลเศรษฐา แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ ลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจขนานใหญ่ ควบคู่กับ การหารายได้เข้าประเทศจากท่องเที่ยว การรักษาตลาดเดิม เปิดตลาดใหม่ สินค้าไทย การส่งเสริมการลงทุน และอีกหลายเรื่อง ยังเป็นเรื่องที่ต้องจับตากันต่อไป เศรษฐา จะทำได้สำเร็จลุล่วง ตามคำมั่น สัญญาประชาคมผ่านการหาเสียง และ คำแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภา ได้ทั้งหมดหรือไม่