posttoday

เปิด2มุมคิด พักโทษทักษิณ ศรีสุวรรณ ร้องค้าน พร้อมพงศ์ โต้กลับ ละเมิดสิทธิ

05 กันยายน 2566

ศรีสุวรรณ จรรยา ส่งหนังสือ กรมราชทัณฑ์ คัดค้านแนวคิดพักโทษ ทักษิณ โวย ไม่ถูกต้อง เลือกปฏิบัติ พร้อมพงศ์ โต้กลับ ละเมิดสิทธิ ผู้ต้องขัง แนะหยุดก้าวก่าย ปองร้าย ระบุ บ้านเมืองต้องเดินหน้า ปรองดอง

วันที่5ก.ย. นายศรีสุวรรณ จรรยา ผู้นำองค์กรรักชาติ รักแผ่นดิน เปิดเผยว่า ภายหลังนักโทษเด็ดขาดชาย ทักษิณ ชินวัตร ได้รับการพระราชทานอภัยลดโทษ จาก 8 ปี เหลือเพียง 1 ปี ทำให้สังคมไทยให้ความสนใจกับความเคลื่อนไหวของ นช.ทักษิณ หลังจากนี้ โดยเฉพาะการพูดกันอย่างหนาหูเกี่ยวกับการขอพักโทษ 

นายศรีสุวรรณระบุว่า ช่องทางการพักโทษจะมีอยู่ 2 ช่องทาง ตามขั้นตอน คือ 1.การรับโทษแล้ว 1 ใน 3 ซึ่งก็จะเข้าเงื่อนไขการเป็นนักโทษชั้นดี สามารถปรับขึ้นได้ตามปกติ หรือขึ้นเป็นในกรณีพิเศษ ซึ่งหากทำตามนี้ก็จะไปครบในวันที่ 22 ธ.ค. ก็จะเลยวันที่ 13 ต.ค. เลยวันที่ 5 ธ.ค. 

ข้อที่ 2 คือ การพักโทษกรณีพิเศษ เช่น สูงวัยอายุเกิน 70 ปี หรือเป็นป่วยหนักมีโรคประจำตัว ก็อาจจะใช้ช่องทางนี้ แต่ถึงแม้จะใช้ช่องทางใด ก็เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง เพราะเป็นการใช้อำนาจหรือดุลยพินิจหรือเลือกปฏิบัติโดยใช้กฎกระทรวงที่ออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพราะมิได้ดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรา77 ของรัฐธรรมนูญ 2560

นายศรีสุวรรณกล่าวว่า กฎกระทรวงกำหนดประโยชน์ของนักโทษเด็ดขาด และเงื่อนไขที่นักโทษเด็ดขาด ซึ่งได้รับการลดวันต้องโทษจำคุกหรือการพักการลงโทษและได้รับการปล่อยตัวต้องปฏิบัติ พ.ศ.2562 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2564 ที่ออกตามความ พ.ร.บ.ราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560

ด้วยเหตุดังกล่าว องค์กรรักชาติ รักแผ่นดิน จึงได้ทำหนังสือด่วนถึงอธิบดีกรมราชทัณฑ์ และ รมว.ยุติธรรม ในฐานะประธานคณะกรรมการราชทัณฑ์ เพื่อขอให้ทบทวนหรือยกเลิกกฎกระทรวงทั้ง 2 ฉบับ รวมทั้งหลักเกณฑ์การพิจารณาพักการลงโทษ พ.ศ. 2562 

ขณะที่นายพร้อมพงศ์ นพฤทธิ์ อดีตสส.บัญชีรายชื่อ และอดีตโฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณีนายศรีสุวรรณ จรรยา ผู้นำองค์กรรักชาติรักแผ่นดิน ยื่นหนังสือถึงกรมราชทัณฑ์ค้านแนวคิดพักโทษนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ ว่า เป็นการยื่นหนังสือที่ไม่รู้กาละเทศะ ไร้สาระอีกครั้งของนายศรีสุวรรณ และถือเป็นการละเมิดสิทธิผู้ต้องขัง น่าจะไปร้องเรื่องอื่นที่เป็นประโยชน์กับประเทศชาติ ประชาชนมากกว่า

การไปกล่าวหานายสมศักดิ์ เทพสุทินว่า มีส่วนผลักดันกฎกระทรวงเพื่อช่วยเหลือนายทักษิณ ในช่วงที่เป็น รมว.ยุติธรรม ถือเป็นการมโนแบบรู้ไม่จริง จับแพะชนแกะ กฎกระทรวงมีมานานแล้ว นายสมศักดิ์ร่างระเบียบมาคนละเรื่อง ขอให้กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม จัดการเรื่องต่อไปดีกว่า

อย่าไปก้าวก่ายหิวแสง บ้านเมืองจะปรองดอง ยังไม่หยุดปองร้าย พอได้แล้วบ้านเมืองต้องเดินหน้าต่อไป อย่าเป็นไอ้เข้ขวางคลอง คนขวางโลก ร้องทุกเรื่องทุกเม็ด ไม่แยกแยะ ไม่สนลูกใคร ร้องจนเปรอะเปื้อนจนองค์กรถูกยุบไปครั้งหนึ่งแล้ว วันนี้ยังไม่หยุด ระวังจะเหลือแต่ตัวล่อนจ้อน