posttoday

ศาลปกครองกลางถอนคำสั่งมหาดไทยปลดนิพนธ์พ้นนายกอบจ.สงขลา

31 สิงหาคม 2566

ศาลปกครองกลาง สั่งเพิกถอน คำสั่งมท.1 ปลดนิพนธ์ บุญญมณี จากตำแหน่งนายกอบจ.สงขลา และให้คุ้มครองจนกว่าศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น เจ้าตัวขอบคุณศาลได้ความยุติธรรมคืนยันทุกอย่างทำถูกขั้นตอนรักษาประโยชน์ทางราชการ

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566 ศาลปกครองกลางพิพากษาเพิกถอนคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 1528/2564 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2564 เรื่องให้นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พ้นจากตำแหน่งในวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่่ 4 สิงหาคม 2556 ถึงวันที่ 27 มิถุนายน 2562 
 

คำพิพากษาของศาลปกครองกลางยังให้มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่มีคำสั่งและให้คำสั่งทุเลาการบังคับตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 1528/2564 มีผลต่อไปจนกว่าคดีจะถึงที่สุด หรือจนกว่าศาลปกครองสูงสุดจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น

ภายหลังที่ศาลปกครองกลางมีคำพิพากษา นายนิพนธ์ ได้กล่าวขอบคุณศาลปกครองกลางที่คืนความยุติธรรมให้พร้อมกับยืนยันว่าสิ่งที่ได้ทำนั้น ได้ทำตามขั้นตอนระเบียบกฎหมายอย่างถูกต้องการที่ไม่อนุมัติจ่ายเงินให้กลุ่มผู้ฮั้วประมูลเป็นการรักษาผลประโยชน์ให้กับทางราชการ และป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับแผ่นดิน