posttoday

วิรัช ชี้ ข้อบังคับพรรค ทำถูกต้อง ย้ำ6ส.ค.ประชุมเลือก หัวหน้าปชป.คนใหม่

04 สิงหาคม 2566

วิรัช เผย พรรคประชาธิปัตย์ เดินหน้าประชุมใหญ่ 6ส.ค. เลือกหัวหน้า กรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ เหมือนเดิม แม้โดน สมาชิกพรรคนับร้อยคน ยื่นต่อกกต. เพิกถอนมติที่ประชุม เรื่องข้อบังคับพรรค ฝ่ายกฎหมาย ยืนยัน ทำถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ

นายวิรัช ร่มเย็น รักษาการนายทะเบียนพรรคประชาธิปัตย์ และประธานคณะกรรมการกฎหมายพรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยว่า ได้ทำหนังสือเพื่อชี้แจงสมาชิกพรรคที่เป็นองค์ประชุมใหญ่วิสามัญ หลังจากที่มีข่าว นายไชยวัฒน์ ไตรยสุนันท์ อดีตสส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ นำรายชื่อสมาชิกพรรคกว่า 100 คน ยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) เพื่อให้เพิกถอนมติการประชุมใหญ่วิสามัญเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2566 และมติกรรมการบริหารพรรคที่เกี่ยวข้อง

นายวิรัชกล่าวว่า ข้อบังคับพรรคฉบับที่ใช้ในปัจจุบัน ได้ถูกปรับปรุงและแก้ไขโดยคณะกรรมการฝ่ายกฎหมายพรรคประชาธิปัตย์ มีนายไชยวัฒน์ ไตรยสุนันท์ เป็นกรรมการในคณะนี้ด้วย ต่อมาเมื่อคณะกรรมการฝ่ายกฎหมาย ได้แก้ไขและพิจารณาข้อบังคับพรรคแล้วเสร็จ ได้ส่งข้อบังคับพรรคให้กรรมการบริหารพรรคพิจารณา เพื่ออนุมัติผ่านที่ประชุมใหญ่ของพรรค และที่ประชุมใหญ่ได้ให้การรับรองข้อบังคับฉบับดังกล่าวแล้วในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ในขณะนั้น นายไชยวัฒน์ ก็เป็นหนึ่งในองค์ประชุมเช่นกัน แต่ก็มิได้ขึ้นมาโต้แย้งข้อบังคับพรรคแต่อย่างใด

ต่อมาภายหลังพรรคประชาธิปัตย์ได้รับการประสานงานจากเจ้าหน้าที่ของสำนักงานกกต. ตนพร้อมด้วยคณะกรรมการกฎหมายพรรคจึงได้ไปประชุมหารือเรื่องข้อบังคับพรรคกับ นายโชคดี ด้วงแป้น รองผู้อำนวยการสำนักกิจการพรรคการเมือง พร้อมเจ้าหน้าที่ของสำนักงานกกต. และมีผลสรุปจากการประชุมว่า ข้อบังคับพรรคประชาธิปัตย์ ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายแต่อย่างใด 

"ยืนยันว่า ได้มีการตรวจสอบข้อบังคับพรรคฉบับปัจจุบันร่วมกันระหว่างพรรคประชาธิปัตย์และสำนักงานกกต.ยืนยันว่า ข้อบังคับพรรคประชาธิปัตย์ฉบับปัจจุบัน ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลายครั้ง ก่อนที่จะประกาศใช้เป็นข้อบังคับพรรคที่ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองความถูกต้องตามกระบวนการของพรรคและตามกฎหมายทุกประการ และไม่เป็นไปตามที่นายไชยวัฒน์ กล่าวอ้างแต่ประการใด ได้แจ้งให้สมาชิกพรรคที่จะเป็นองค์ประชุมใหญ่วิสามัญ ในวันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2566 นี้ ได้โปรดกรุณาเข้าร่วมประชุมตามกำหนดการเดิมทุกประการ"นายวิรัชกล่าว