posttoday

สุดารัตน์ ปลื้ม ไทยสร้างไทย มีส.ส.หญิงทำงานในสภา หนุนให้มีบทบาทการเมือง

24 มิถุนายน 2566

สุดารัตน์ ปลื้ม พรรคไทยสร้างไทย ผลักดันส.ส.หญิงเข้าไปทำงานในสภาฯ พร้อมหนุน สตรีให้มีบทบาททางการเมืองมากขึ้น เน้นย้ำ ส.ส.ทุกคน ยึดประโยชน์ ประเทศชาติ ประชาชน ขอสร้างพรรค เป็นสถาบันการเมือง ไม่มีนายทุน ครอบงำพรรค

คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย กล่าวว่า จากการเลือกตั้งในครั้งที่ผ่านมา มีส.ส.หญิง ที่ผ่านการเลือกตั้งเข้าสภา 95 คน คิดเป็นร้อยละ 19 ของสัดส่วน ส.ส. ในสภาผู้แทนราษฎร ตรงกับเจตนารมณ์ของพรรคไทยสร้างไทย ที่พร้อมผลักดันให้ ผู้หญิงเข้ามามีส่วนร่วมในทางการเมืองในทุกระดับมากขึ้น 

จะเห็นได้ว่า ส.ส.ของพรรคไทยสร้างไทยจำนวน 6 คน เป็นผู้หญิง 3 คน หรือร้อยละ 50 และมีหัวหน้าพรรคเป็นผู้หญิง ถือเป็นความภาคภูมิใจของพรรค ที่ได้ผลักดันผู้หญิง ให้เข้าสู่สภา ได้มีโอกาสเข้ามาเป็นผู้แทนราษฎร  และถือเป็นพรรคที่มีสัดส่วนส.ส.หญิงมากที่สุดจากทุกพรรค ที่มีโอกาสเข้ามาทำงานรับใช้พี่น้องประชาชนในสภาผู้แทนราษฎรครั้งนี้

คุณหญิงสุดารัตน์ กล่าวว่า การทำงานของพรรคไทยสร้างไทย เจตจำนงในการสร้างพรรคขึ้นมาเพื่อให้เป็นสถาบันการเมือง ให้เป็นของประชาชนอย่างแท้จริง ไม่ใช่พรรคของคนใดคนหนึ่ง หรือพรรคของนายทุนคนใด ซึ่งตนและสมาชิกพรรคไทยสร้างไทยทุกคน มีหลักการ มีอุดมการณ์ที่ยึดถือ เป็นเสาหลักในการทำงาน คือการยึดประโยชน์ของประเทศชาติประชาชนเป็นอันดับ 1 ประโยชน์ของพรรคเป็นอันดับ 2 และประโยชน์ของตนเองเป็นอันดับสุดท้าย

"จะทำหน้าที่เป็นนั่งร้าน เป็นสะพานเชื่อม เพื่อสร้างพรรคให้เป็นสถาบันการเมือง จากนั้น ก็จะลงไปอยู่กับพี่น้องประชาชน โดยมีกลไกที่เข้มแข็งของพรรคเพื่อช่วยแก้ไขปัญหา ขณะเดียวกัน พร้อมสนับสนุน พรรคการเมืองในฝ่ายประชาธิปไตย เพื่อให้จับมือกันอย่างมั่นคง เอาชนะเผด็จการ และจัดตั้งรัฐบาลประชาธิปไตยให้สำเร็จตามเจตจำนงของพี่น้องประชาชน"คุณหญิงสุดารัตน์กล่าว