posttoday

อิทธิพร บุญประคอง เผย กกต.อาจเรียกสอบปมคลิปประชุมผู้ถือหุ้นiTV

12 มิถุนายน 2566

อิทธิพร ประธานกกต.เผย คณะกรรมการไต่สวน อาจเรียกสอบคลิปประชุมผู้ถือหุ้นiTVมาประกอบในสำนวน คดีพิธาผิดมาตรา151กม.เลือกตั้ง

นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กล่าวถึงคลิปประชุมผู้ถือหุ้นiTV ที่มีการนำมาเปิดเผยว่าไม่ได้ประกอบกิจการสื่อซึ่งไม่ตรงกับบันทึกประชุมผู้ถือหุ้น ว่า เรื่องนี้มีคณะกรรมการสืบสวนไต่สวนของกกต. รับผิดชอบอยู่แล้ว เนื่องจากได้มีการตั้งคณะกรรมการสืบสวนไต่สวน ขึ้นมาพิจารณาคดีคุณสมบัติในส่วนของคดีอาญา ตามมาตรา 151 ของกฎหมายเลือกตั้ง ฐานรู้อยู่แล้วว่าไม่มีคุณสมบัติแต่ฝ่าฝืนลงสมัครรับเลือกตั้ง ดังนั้นคณะกรรมการสืบสวนไต่สวน คงจะเรียกข้อมูลดังกล่าวจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาพิจารณาในส่วนนี้ด้วย
 

ก่อนนี้ กกต.มีมติเป็นเอกฉันท์ 6 เสียง ไม่รับคำร้องกรณี นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์  มีคุณสมบัติลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ ในการสมัครรับเลือกตั้ง เหตุการถือหุ้นไอทีวี 42,000 หุ้น โดยเห็นว่า คำร้องที่ได้ยื่นมาของทั้ง 3 คน เป็นคำร้องที่ยื่นเกินระยะเวลาที่จะสั่งรับคำร้องไว้พิจารณา 

แต่เนื่องจากกรณีคำร้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ และมีหลักฐานพอสมควร และมีข้อมูลเพียงพอที่จะสืบสวนไต่สวนต่อไปว่า นายพิธา เป็นบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง และรู้อยู่แล้ว ว่าตนไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง เนื่องจากมีลักษณะต้องห้ามแต่ได้สมัครรับเลือกตั้ง อันเข้าข่ายเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนมาตรา 42(3) และมาตรา 151 แห่ง พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ระวางโทษจําคุกตั้งแต่ 1-10 ปี และปรับตั้งแต่ 20,000-200,000 บาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้น มีกำหนด 20 ปี