posttoday

สุพันธุ์ มงคลสุธี ตอบรับ Pride Month ดันสมรสเท่าเทียม

04 มิถุนายน 2566

สุพันธุ์ มงคลสุธี รองหัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย ต้อนรับ Pride Month เชื่อทุกคนควรมีสิทธิ์ในการสมรสเท่าเทียมเพื่อเป็นการประกันสิทธิเสรีภาพ ของประชาชน ตาม MOU ตั้งรัฐบาล

 นายสุพันธุ์ มงคลสุธี รองหัวหน้าพรรค และ ประธานคณะกรรมการด้านเศรษฐกิจพรรคไทยสร้างไทย ออกมาเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า เนื่องในเดือน Pride Month เห็นว่ารัฐบาลใหม่ที่จะมาถึงจะต้องผลักดัน พ.ร.บ. สมรสเท่าเทียม เพื่อเป็นการประกันสิทธิเสรีภาพ ของประชาชนตาม MOU ที่ได้ประกาศแก่พี่น้องประชาชน