posttoday

'สุดารัตน์'เปิดพรรคต้อนรับทูตออสเตรเลียย้ำ8พรรคหนุนพิธานายกฯ

02 มิถุนายน 2566

คุณหญิงสุดารัตน์ เปิดพรรคไทยสร้างไทย รับทูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย ย้ำ8พรรคการเมืองร่วมตั้งรัฐบาลหนุนพิธาเป็นนายกฯ

คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย นายฐากา ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการพรรคไทยสร้างไทย น.อ. อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รองหัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย นายนพดล มังกรชัย รองหัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย และน.ต.ศิธา ทิวารี ให้การต้อนรับ  เอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย  H.E. Ms. Angela Macdonald และคณะผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย ที่พรรคไทยสร้างไทย

โดยเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ได้สอบถามถึงความคืบหน้าในการเจรจาจัดตั้งรัฐบาล รวมถึงการผลักดันนโยบายของพรรคไทยสร้างไทย และการเดินหน้าตาม MOU ที่ได้ร่วมลงนามไว้ 

คณะผู้บริหาร พรรคไทยสร้างไทย ที่นำโดยคุณหญิงสุดารัตน์ ระบุว่า พรรคไทยสร้างไทย ยืนยันว่าพรรคไทยสร้างไทย สนับสนุนให้นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ เป็นนายกรัฐมนตรี ซึ่งมาจากพรรคอันดับหนึ่งตามฉันทามติของประชาชน 
และ 8 พรรคการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยที่ร่วมกันจัดตั้งรัฐบาล มีความเหนี่ยวแน่น พร้อมจับมือไปด้วยกัน โดยยึดผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง 

พรรคไทยสร้างไทย มีนโยบายเร่งด่วนที่จะผลักดันเข้าสู่นโยบายส่วนกลางของรัฐบาล 5 วาระสำคัญ คือ

1) ลดค่าใช้จ่ายของประชาชน ปรับโครงสร้างค่านํ้ามัน/ค่าแก๊ส กําหนดเพดานค่าการกลั่นให้เป็นธรรมกับคนไทย ปรับโครงสร้างค่าไฟฟ้า รื้อสัญญาทาส ค่าไฟต้องไม่เกิน 3.50 บาท

2) การลดและปรับโยกย้ายงบประมาณ เพื่อนำงบประมาณที่ไม่จำเป็น มาช่วยเหลือความเดือดร้อน ที่เป็นปัญหาเฉพาะหน้าของพี่น้องประชาชน 

3) แก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนสาธารณะ และหนี้เสีย SMEs ช่วงโควิด ด้วย 2 กองทุนคือ
กองทุนฟื้นฟูหนี้เสียแก้หนี้เสียที่เกิดจากโควิด – พักหนี้ 3 ปี/ฟรีดอกเบี้ย 2 ปี
กองทุนเครดิตประชาชน
ล้างหนี้นอกระบบ – กู้ 5,000-50,000 บาท/ดอกเบี้ย 1% ต่อเดือน โดยไม่ต้องมีคนค้ำประกัน
4) ขจัดอุปสรรคการทำมาหากินของประชาชน
พักการอนุมัติ/อนุญาต 1,400 ฉบับ เป็นเวลา 3-5 ปี เพื่อให้คนไทยลุกขึ้นมาทำมาหากินได้ทันที เช่น การขออนุญาต อย. (พรรคไทยสร้างไทย ได้เสนอกฎหมายเข้าสภาแล้ว)
5) ดูแลสังคมผู้สูงวัย บำนาญประชาชนเดือนละ 3,000 บาท ซึ่งพรรคไทยสร้างไทย ได้เสนอกฎหมายเข้าสภาแล้ว และแผนการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยให้มีสุขภาพแข็งแรง กลับเข้าสู่สังคมได้ 

ทั้งนี้ บรรยากาศการพูดคุย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ได้อวยพร ให้การจัดตั้งรัฐบาล เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสำเร็จตามที่พี่น้องประชาชนได้มอบฉันทามมติมาให้