logo-pwa

เพิ่ม Post Today

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
posttoday

กกต.แจงผลนับคะแนนปาร์ตี้ลิสต์3พรรคเล็กไม่ผิดปกติ

31 พฤษภาคม 2566

กกต.แจง3พรรคเล็กร้องศาลปกครอง อ้างคำนวณบัญชีรายชื่อผิดปกติ แท้ที่จริงคะแนนเพิ่มทุกพรรคหลังประกาศผลอย่างเป็นทางการ

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ชี้แจงกรณีที่พรรคขนาดเล็กซึ่งประกอบด้วยพรรคพลังพรรคเพื่อชาติไทย และพรรคแรงงานสร้างชาติ เตรียมดำเนินการฟ้องร้องกกต.ต่อศาลปกครอง ด้วยมีหลักฐานและเชื่อว่า กกต. มีการรวมคะแนนและคำนวณจำนวน ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อที่แต่ละพรรคได้รับมีความผิดปกติ ไม่โปร่งใส โดยอ้างว่าได้รับข้อมูลจากผู้ประสงค์ดีส่งข้อมูลให้ ว่ามีการเพิ่มจำนวนบัตรดีเข้าไปกว่า 2 แสนคะแนน เพื่อปัดเศษทศนิยมเพิ่มคะแนนให้กับพรรคการเมืองขนาดใหญ่ได้จำนวน ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อเพิ่มขึ้น นั้น

สำนักงานกกต.ขอชี้แจงว่า จากการตรวจสอบรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้ง ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ อย่างไม่เป็นทางการ ที่ศูนย์รวมคะแนนอำเภอ / เขตเลือกตั้ง ทั้ง 400 เขต ส่งเข้าระบบแล้วนำเสนอผ่าน Dashboard ของ ECT Report ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 เวลา 17.20 นาฬิกา ซึ่งกำหนดให้ระบบหยุดอัปเดตข้อมูล (ไม่ครบ 100 % ผลคะแนนรวม ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อทุกพรรคการเมือง มีจำนวนทั้งสิ้น 36,832,305 คะแนน กับผลการนับคะแนนเลือกตั้ง ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ อย่างเป็นทางการ นำเสนอผ่าน Dashboard ของ ECT Report ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ซึ่งเป็นผลคะแนนที่ได้ตรวจสอบกับผลการนับคะแนน ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ (ส.ส. 6/1 (บช) ทั้ง 400 เขตเลือกตั้ง (ครบ 100 %)
ผลคะแนนรวม ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อทุกพรรคการเมือง มีจำนวนทั้งสิ้น 37,522,734 คะแนน ในภาพรวมผลคะแนน ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ อย่างเป็นทางการ มีคะแนนเพิ่มขึ้นจากผลคะแนน ส.ส. แบบบัญชีรายชื่ออย่างไม่เป็นทางการ จำนวน 690,429 คะแนน โดยทุกพรรคการเมืองมีคะแนนเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นไปตามข้อเท็จจริง

สำหรับ 3 พรรคดังกล่าว ผลการนับคะแนน ส.ส. แบบบัญชีราชื่อ อย่างไม่เป็นทางการและอย่างเป็นทางการ ปรากฎดังนี้ พรรคพลังผลการนับคะแนน ส.ส.บัญชีรายชื่ออย่างไม่เป็นทางการ (15 พ.ค. 2566) 154,304 ส่วนผลการนับคะแนน ส.ส. บัญชีรายชื่ออย่างเป็นทางการ (25 พ.ค. 2566) 156,493 , พรรคเพื่อชาติไทย ผลการนับคะแนน ส.ส.บัญชีรายชื่อ อย่างไม่เป็นทางการ (15 พ.ค. 2566)132,082 

ส่วนผลการนับคะแนน ส.ส. บัญชีรายชื่ออย่างเป็นทางการ (25 พ.ค. 2566) 134,833 และพรรคแรงงานสร้างชาติ ผลการนับคะแนน ส.ส.บัญชีรายชื่อ อย่างไม่เป็นทางการ (15 พ.ค. 2566)126,193ส่วนผลการนับคะแนน ส.ส. บัญชีรายชื่ออย่างเป็นทางการ (25 พ.ค. 2566) 130,147 โดย มีพรรคการเมืองที่ได้รับเลือกตั้งส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ ทั้งหมด 17 พรรคการเมือง ซึ่งคะแนนเลือกตั้ง ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อของพรรคพลัง พรรคเพื่อชาติไทย และพรรคแรงงานสร้างชาติอยู่ในลำดับที่ 18, 19 และ 20 ตามลำดับ ซึ่งคะแนนของทั้ง 3 พรรคการเมือง ไม่อยู่ในกลุ่มที่จะได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ แต่อย่างใด

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง