posttoday

ตั้งรัฐบาล66:พิธา ลั่น จัดตั้งรัฐบาลได้ แก้ปัญหาค่าไฟแพง น้ำมันแพง ทันที

29 พฤษภาคม 2566

พิธา เผย 30พ.ค. หารือ8พรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาล พูดคุย แนวทางเปลี่ยนผ่านรัฐบาล ลั่น จัดตั้งรัฐบาลได้ แก้ปัญหา ค่าไฟฟ้าแพง น้ำมันแพง ภัยแล้ง ทันที ระบุ ยังไม่ถึงเวลา จัดตั้งคณะรัฐมนตรี เผยพูดคุยกับ ชัชชาติ มีวาระทำงานร่วมกัน ทำให้ชีวิตคนกรุงเทพ ดีขึ้น

นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล ให้สัมภาษณ์ถึงการหารือร่วมกับ 8พรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลในวันที่30พ.ค. ว่า จะหารือกับ พรรคร่วมรัฐบาล อีก7 พรรค ถึงการเปลี่ยนผ่านรัฐบาล โดยเฉพาะปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชน  เพื่อกำหนดเป็นทิศทางการทำงานร่วมกัน หลังการจัดตั้งรัฐบาล เช่น ค่าน้ำมัน ค่าไฟฟ้า ภัยแล้ง เป็นต้น

ส่วนคณะกรรมการเปลี่ยนผ่านรัฐบาล ยังไม่ได้มีการวางตัวใคร เบื้องต้น คงเป็นการนำแนวทางของพรรคที่ได้มีตุ๊กตาไว้ ไปหารือเพื่อรับฟังความเห็น เอาปัญหาของประชาชนเป็นตัวตั้ง เช่น ปัญหาค่าไฟฟ้าแพง ค่าน้ำมัน ภัยแล้ง โดยต้องไปดูว่า จะต้องหาแนวทางแก้ไขปัญหานี้อย่างไร เพราะเมื่อจัดตั้งรัฐบาลได้ จะได้ดำเนินการได้ทันที เพื่อไม่ให้มีรอยต่อในการบริหารราชการแผ่นดิน พรรคก้าวไกล เตรียมคนที่มีความเหมาะสมไว้ให้พรรคร่วมรัฐบาลพิจารณาแล้ว 

เมื่อถามถึงกระแสข่าวโผคณะรัฐมนตรีที่ออกมา ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร นายพิธากล่าวว่า ในการทำงานยังไม่ถึงจุดนั้น ตอนนี้ใช้ปัญหาของประชาชนเป็นตัวตั้ง เช่น ภัยแล้งต้องใช้ถึง 5-6 กระทรวง ที่จะทำงานร่วมกัน

ถามว่าการที่ได้พบกับ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มีการพูดคุยเรื่องอะไรกันบ้าง นายพิธากล่าวว่า ได้พูดคุยเรื่องวาระการทำงานเบื้องต้นมีการประสานงานกัน ระหว่างรัฐบาล ส.ส.  ส.ก.ของพรรคก้าวไกล เพื่อประสานงานกัน กรุงเทพมหานคร ในหลายเรื่อง เช่น เรื่องการลอกท่อ เรื่องภาษีที่ดิน ที่ตรงกันนโยบายของพรรค เมื่อจัดตั้งรัฐบาลเรียบร้อยแล้ว จะเดินหน้าช่วยแก้ไขปัญหา ให้กับคนกรุงเทพฯ ได้มีชีวิตที่ดีขึ้น