posttoday

เลือกตั้ง66 : กกต.แจงผลบัตรเสียเขต10ชลบุรีไม่ได้รายงานผิดพลาด

29 พฤษภาคม 2566

"กกต."ชี้แจงกรณี สนธยา คุณปลื้ม โพสต์ข้อผิดพลาดรายงานผลนับคะแนนเขต10ชลบุรียันบัตรเสียต้องนับรวมบัตร นอกราชฯ,ล่วงหน้านอกเขต-ในเขตด้วย พร้อมตักเตือนกปน.ลงชื่อผิดในบัตรเลือกตั้งแล้ว

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)ชี้แจงกรณีที่ นายสนธยา คุณปลื้ม ได้โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กส่วนตัวว่า เกิดข้อผิดพลาดในรายงานผลการนับคะแนน จำนวนบัตรเสียของเขตเลือกตั้งที่ 10 อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยอ้างว่า ได้ทำการรวมจำนวนบัตรเสียจากแบบ ส.ส. 5/18 ของสำนักงานกกต.ประจำจังหวัดชลบุรี ปรากฎว่า มีจำนวนบัตรเสีย รวมทั้งสิ้น 2,075 ใบ ต่อมาเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 กกต. ได้ประกาศผลการนับคะแนนอย่างเป็นทางการ มีจำนวนบัตรเสีย ทั้งสิ้น 2,234 ใบ เกินไปจากความเป็นจริง 159 ใบ นั้น
 

ข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริง คือ จำนวนบัตรเสีย ที่ปรากฏตามแบบ ส.ส. 5/18 จำนวน 151 หน่วยเลือกตั้ง เมื่อรวมกับจำนวนบัตรเสียของผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้ง, นอกเขตเลือกตั้ง และนอกราชอาณาจักร มีจำนวนบัตรเสีย 2,234 ใบ ตรงกับจำนวนบัตรเสียที่ปรากฏตามรายงานผลการนับการคะแนนอย่างเป็นทางการ ตามที่ กกต. ได้ประกาศไว้ก่อนหน้านี้ ข้อมูลที่นำมาเผยแพร่จึงไม่ถูกต้อง ตรงตามความเป็นจริง
 

ส่วนกรณี การลงลายมือชื่อของกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (นางกิตติยา สืบจิตจำนงค์) ที่ได้ลงลายมือชื่อในแบบ ส.ส. 5/18 (บช) ของหน่วยเลือกตั้งที่ 12 ตำบลพลูตาหลวง ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วปรากฎว่า นางกิตติยา สืบจิตจำนงค์ ได้ลงลายมือชื่อในช่องของกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ทั้งด้านซ้ายและด้านขวา จำนวน2ช่องจริง โดยผู้บังคับบัญชาได้ว่ากล่าวตักเตือนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว