posttoday

ตั้งรัฐบาล66:บุญชู ขานรับ นโยบายพรรคก้าวไกล ประชาชนเลือกตั้งผู้ว่าฯ

28 พฤษภาคม 2566

บุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด แห่งประเทศไทย พร้อมหารือ พิธา พรรคก้าวไกล นโยบายกระจายอำนาจ 1มิ.ย. เตรียมเสนอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ออกจาก กระทรวงมหาดไทย เห็นด้วย เปิดทางประชาชน เลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด

นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด แห่งประเทศไทย ให้สัมภาษณ์ โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ กรณีนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล ลงนามในเอกสาร ขอเชิญประชุมเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะนโยบายด้านการกระจายอำนาจ จะมีการประชุมวันที่ 1มิ.ย. ตั้งแต่เวลา 13.30น. ที่สมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทยว่า ได้รับหนังสือแล้ว ส่วนตัวพร้อมจะนำเสนอต่อพรรคก้าวไกล มี2 เรื่องหลักๆ 1.ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกว่า 7 พันแห่ง ออกมาจากกระทรวงมหาดไทย  2. สนับสนุนการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด ที่มาจากประชาชน 

สำหรับข้อเสนอ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ออกมาจากกระทรวงมหาดไทย ไม่ใช่ว่า กระทรวงมหาดไทย ไม่ดี เพียงแต่ว่าในแง่การบริหาร มหาดไทย มาจากสายปกครอง ส่วนท้องถิ่นคือสายการพัฒนาท้องถิ่น ถ้าแยกการปกครองกับการพัฒนาออกมาจากกัน คงเป็นเรื่องที่ดีกว่า ส่วนเรื่องรายละเอียดขั้นตอน จะมีการตั้งคณะกรรมการ จะต้องทำอย่างไรบ้าง จะมีการแก้ระเบียบ แก้กฎหมายอะไรอย่างไรบ้างนั้น คงต้องนำไปหารือกันในที่ประขุม

ขณะที่การเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด ที่มาจากประชาชน ต้องบอกก่อนว่า ไม่ใช่ผู้ว่าราชการฯที่มานั้น ไม่เก่ง หรือไม่ดี แต่ตนมองว่า การย้ายผู้ว่าฯบางครั้งก็ย้ายกันเรื่อย ถ้าเราได้ ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ ทำงานใกล้ชิดกับประชาชน รู้ปัญหา แล้วให้ประชาชนเลือกเข้ามาทำงานเพื่อบ้านตัวเอง ย่อมคิดลึกซึ้งกว่า ยกตัวอย่าง ตน ได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชน ดังนั้นการที่จะทำอะไร ย่อมต้องฟังเสียงประชาชน อย่างไรก็ตามยังมีประเด็นอื่น รวมทั้งปัญหาจุกจิกต่างๆที่พร้อมจะนำไปเสนอต่อนายพิธาและพรรคก้าวไกล ในการประชุมวันดังกล่าว 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่22พ.ค. นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล ลงนามในเอกสารพรรคก้าวไกลที่ ก.ก.ร.22.03/2566 เรื่อง ขอเชิญประชุมเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะนโยบายด้านการกระจายอำนาจ ส่งถึง นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย โดยมีเนื้อหาว่า ตามที่พรรคก้าวไกลได้รับเลือกตั้งเมื่อวันที่ 14พฤษภาคม 2566 ด้วยคะแนนเลือกตั้งเป็นอันดับหนึ่ง ขณะนี้อยู่ระหว่างการรับรองผลเลือกตั้งและประสานการจัดตั้งรัฐบาลนั้น

เนื่องจาก นโยบายสำคัญที่สุดของพรรคก้าวไกลประการหนึ่ง คือเรื่องการกระจายอำนาจปลดล็อคให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้สามารถเป็นหน่วยงานหลักในการจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งพรรคก้าวไกลจะดำเนินการโดยทันทีที่จัดตั้งรัฐบาลแล้วเสร็จ ในการนี้เพื่อรวบรวมข้อมูล ข้อเสนอแนะ ปัญหาอุปสรรคขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว 

พรรคก้าวไกลใคร่ขอเรียนเชิญท่านและกรรมการสมาคมฯ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องไม่เกิน5ท่าน เข้าร่วมประชุมในวันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30น. ณ ห้องประชุมใหญ่ สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กทม.