posttoday

ผู้สมัครส.ส.เพื่อไทยเขต7บุรีรัมย์ขอให้นับคะแนนใหม่

22 พฤษภาคม 2566

ผู้สมัคร ส.ส.เพื่อไทยเขต7 บุรีรัมย์ ร้องกกต.นับคะแนนในหน่วยเลือกตั้งใหม่ หลังพบความผิดปกติ ทั้งบัตรเขย่ง ป้ายคะแนนไม่ตรงกับจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์และหีบบัตรลงคะแนนสายรัดถูกเปิด

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2566   นายพรรณธนู วรรณกางซ้าย ผู้สมัครรับเลือกตั้งส.ส.เขต 7 เบอร์ 10 พรรคเพื่อไทย  จ.บุรีรัมย์ เรียกร้องให้คณะกรรมการเลือกตั้ง (ก.ก.ต.) นับคะแนนใหม่ เนื่องจากพบมีความผิดปกติส่อถึงความไม่โปร่งใส เนื่องจากผลคะแนนเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการที่ปิดประกาศไว้หน้าที่ว่าการอำเภอหนองกี่มีจำนวนไม่เท่ากับยอดผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 278 คะแนนซึ่งผลคะแนนที่ปิดประกาศไว้ เกิดจากความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหรือไม่อย่างไร

แต่มองว่าการเลือกตั้ง ส.ส.เป็นการเลือกตั้งระดับประเทศไม่ควรจะเกิดความผิดพลาดจนทำให้ประชาชนเกิดความสงสัย ที่สำคัญผลคะแนนทุกคะแนนมีผลต่อตัวผู้สมัครและเมื่อประชาชนไปทักท้วงว่าป้ายประกาศผลคะแนนยอดไม่ตรงกัน   เพียงข้ามคืนมีการปิดป้ายประกาศใหม่ทันที โดยผลคะแนนรวมหายไปเพียง 1 คะแนนเจ้าหน้าที่ชี้แจงว่าที่หายไป 1 คะแนนเป็นบัตรที่ผู้มาใช้สิทธิ์ฉีกบัตรแต่ยังไม่ได้วินิจฉัยว่าเป็นบัตรประเภทใด

นอกจากนั้นยังมีกรณีหีบบัตรลงคะแนนที่ขนไปเก็บไว้ที่โรงพักหลังนับคะแนนเสร็จพบว่าสายรัดถูกเปิดทั้งที่ความเป็นจริงหีบบัตรต้องถูกปิดมีกปน.เซ็นกำกับและมีสายรัดเรียบร้อย ซึ่งส่อถึงความไม่โปร่งใสในการจัดการเลือกตั้ง

กรณีดังกล่าวจึงต้องการรักษาสิทธิ์ของพี่น้องประชาชนที่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ในฐานะผู้สมัคร   จึงอยากเรียกร้องให้มีการนับคะแนนใหม่ทุกหน่วยในเขตเลือกตั้งที่ 7  เพื่อให้เกิดความโปร่งใสเป็นธรรมเพราะมีมีคะแนนห่างจากผู้สมัครที่ได้คะแนนลำดับที่หนึ่งเพียง 215 คะแนนเชื่อว่าความผิดปกติที่เกิดขึ้นจะส่งผลต่อผลคะแนน   แต่หากนับคะแนนใหม่แล้วมีผลคะแนนเปลี่ยนแปลงจริงก็อยากเรียกร้องให้มีการนับคะแนนใหม่ทั้งเขต    

ขณะที่นายวิรัตน์ กลิ่นขจร นายอำเภอหนองกี่ได้ชี้แจงทางกลุ่มไลน์ว่า กรณีการปิดป้ายประกาศผลคะแนนเพียงว่า"แจ้งประชาสัมพันธ์เพื่อโปรดทราบ เนื่องจากการขึ้นป้ายประกาศผลการเลือกตั้ง ส.ส. เขต 7 ที่หอประชุมอำเภอ หนองกี่ จนท. ติดตัวเลขคลาดเคลื่อน จากข้อเท็จจริงบัตรไม่เลือกผู้ใดขึ้นป้าย 1,344 ตามระบบที่รายงาน กกต.คือ 1,065 ผู้มาแสดงตน 86,864 คน -บัตรดี 81,882 บัตร -บัตรเสีย 3,916 บัตร -บัตรไม่เลือกผู้ใด 1,065 บัตร รวม 86,863 บัตร เขย่ง 1 บัตร เนื่องจากมีผู้มารับบัตรเข้าคูหาลงคะแนนแล้วนำบัตรออกมาจากคูหา จนท.ห้ามได้ วิ่งหนีพร้อมฉีกบัตร ทั้ง 2 ประเภท และถูกดำเนินคดี ที่ สภ.หนองหงส์ ผู้ก่อเหตุประสบอุบัติเหตุมีปัญหาทางสมองไม่สามารถระบุว่าเป็นบัตรประเภทใดได้ ขออภัยในการขึ้นข้อมูลบนป้ายประกาศผลชั่วคราวผิดพลาดประชาสัมพันธ์มาเพื่อโปรดทราบทั่วกัน