posttoday

ไอซ์ รักชนก ขอโทษชัชชาติ ปมขอรร. กทม.งด แต่งชุดลูกเสือ-เนตรนารี

21 พฤษภาคม 2566

"ไอซ์ รักชนก "ยอมรับพลาดไม่ได้ศึกษา ก่อนยื่นจดหมายเปิดผนึกถึง ผอ.โรงเรียนในสังกัดกทม. เพื่อขอให้ยกเว้นการแต่งชุดลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด

จากกรณีที่ไอซ์รักชนก นางสาวรักชนก ศรีนอก ว่าที่สมาชิกผู้แทนราษฎร เขต 28 พรรคก้าวไกล ได้ทำจดหมายเปิดผนึกถึงผู้อำนวยการโรงเรียนในกรุงเทพมหานครเขต 28 ทั้งหมด 30 โรงเรียน ขอให้โรงเรียกทม.พิจารณายกเว้น การแต่งชุดลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด

ไอซ์ รักชนก ขอโทษชัชชาติ ปมขอรร. กทม.งด แต่งชุดลูกเสือ-เนตรนารี

 

เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันที่ยังไม่ฟื้นตัวดี สภาวะเงินเฟ้อยังไม่คลี่คลาย โดยขอให้สวมใส่เพียงผ้าพันคอกับวอกเกิ้ลเท่านั้น เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ปกครอง แต่จริงๆแล้วเรื่องดังกล่าวทางกทม.มีนโยบายในเรื่องนี้อยู่แล้ว และได้ดำเนินการไปแล้วตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมา

 

ล่าสุด นางสาวรักชนก โพสต์ขอความขออภัยนายชัชชาติที่ไม่ได้ศึกษาก่อน และหวังว่าในอนาคตจะได้รับคำแนะนำ ซึ่งตนพร้อมรับฟังทุกประการ โดยระบุว่า

ไอซ์ รักชนก ขอโทษชัชชาติ ปมขอรร. กทม.งด แต่งชุดลูกเสือ-เนตรนารี

 

ขอขอบคุณผู้ว่าชัชชาติมากๆเลย ไอซ์ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้จริงๆ ขอโทษที่ไม่ศึกษาให้ดีก่อน ทั้งนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในอนาคตจะได้รับคำแนะนำและความร่วมมือจากผู้ว่ารวมถึงองคาพยพกรุงเทพมหานคร ยินดีรับคำแนะนำและคำตำหนิติติงไปปรับแก้ไขทุกอย่างเลยค่ะ

 

ปล.หวังใจว่าโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดอื่นๆจะพิจารณาเรื่องนี้เหมือนเช่นผู้ว่ากรุงเทพมหานคร

 

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้​ว่าราชการ​กรุงเทพ​มหานคร (กทม.)​ กล่าวถึงกรณีที่นางสาวรัชนก ศรีนอก ทำหนังสือเปิดผนึกของทำจดหมายเปิดผนึกถึงผู้อำนวยการโรงเรียนในกรุงเทพมหานครเขต 28 ทั้งหมด 30 โรงเรียน ขอให้พิจารณายกเว้น การแต่งชุดลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด

 

ชัชชาติ กล่าวว่า ประเด็นดังกล่าวว่าเข้าใจว่า กทม.มีการดำเนินการอยู่แล้ว จะมอบหมายให้นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าฯกทม. ชี้แจงอีกครั้งหนึ่ง

 

“เรื่องดังกล่าว กทม.พูดมานานแล้ว ส่วนตัวเนื้อหาประกาศ นายศานนท์เป็นผู้รับผิดชอบ เมื่อสักครู่ไลน์คุยกัน ว่ามีประกาศไปแล้ว ต้องขอขอบคุณท่าน ส.ส.ที่กรุณานึกถึงเรื่องนี้” นาย​ชัชชาติ​ กล่าวทิ้งท้าย

 

อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้กทม.โดยสำนักการศึกษา ได้จัดส่งบันทึกข้อความ เรื่องแนวทางการแต่งเครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาดของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ไปยังโรงเรียน ผู้อำนวยการเขตทุกเขต เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2566 ระบุว่า
 

 

ตามกฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือ ฉบับที่ 1 พ.ศ.2510 กฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือ ฉบับที่ 4 พ.ศ.2529 ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติว่าด้วยการปกครอง หลักสูตรวิชาพิเศษ และเครื่องแบบของเนตรนารี ฉบับชั่วคราว พ.ศ.2520 และระเบียบคณะกรรมการบริหารยุวกาชาดว่าด้วยเครื่องแบบยุวกาชาด ลงวันที่ 26 กันยายน 2561 ที่ได้กำหนดลักษณะเครื่องแบบการแต่งกายของแต่ละประเภทไว้แล้ว นั้นเพื่อให้การแต่งเครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาดของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

 

จึงให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครถือปฏิบัติตามกฎกระทรวงข้อบังคับ และระเบียบดังกล่าว รวมถึงหนังสือกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0807/ว272 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2565 เรื่อง แนวทางการแต่งเครื่องแบบลูกเสือ และยุวกาชาดของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

 

โดยในกรณีที่ผู้เรียนไม่สามารถจัดหาเครื่องแบบได้ ให้ใช้เครื่องแบบนักเรียน ประดับเครื่องหมายของแต่ละประเภทสวมผ้าผูกคอและหมวกได้ จึงเรียนมาเพื่อทราบ และแจ้งให้โรงเรียนในสังกัดทราบและถือเป็นแนวปฏิบัติต่อไป ลงชื่อ นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร