posttoday

มัคคุเทศก์ไทยร่วมหารือแก้ไขปัญหาไกด์เถื่อนต่างชาติอย่างยั่งยืน

18 มีนาคม 2566

กลุ่มชมรมมมัคคุเทศก์ภาษาจีนของไทยร่วมหารือปมไกด์เถื่อน ซึ่งเป็นการเข้ามาแย่งอาชีพของมัคคุเทศก์ในไทย จึงได้เดินหน้าเข้าร้องต่อหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ แต่ยังไม่ได้รับการเหลียวแลอย่างเป็นรูปธรรม

จากกรณีมีผู้ไม่มีบัตรมัคคุเทศก์ (ไกด์เถื่อน) ซึ่งเป็นชาวต่างชาติเข้ามาแย่งงานของไกด์คนไทย โดยที่ผ่านมาทางชมรมมัคคุเทศก์ภาษาจีนในไทย ได้เรียกร้องให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหน่วงงานภาครัฐ เพื่อให้เข้ามาช่วยปราบปรามและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 

วันนี้ (18 มี.ค.) เมื่อเวลา 12.30 น. กลุ่มชมรมมัคคุเทศก์ภาษาจีน รวมพลังร่วมหารือการแก้ปัญหาไกด์เถื่อนเข้ามาแย่งทำงาน แม้ว่าจะเคยร้องเรียนไปยังหน่วยงานต่าง ๆ  แล้ว แต่กลับนิ่งเฉย ไม่มีการดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม จึงนัดรวมตัวเพื่อหาแนวทางต่อสู้ ไม่ให้ไกด์เถื่อนต่างชาติเข้ามาทำงานในประเทศไทยได้อีก 

โดยนายไพศาล ซื่อธานุวงศ์ กรรมการสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ภายหลังรัฐบาลได้ประกาศเปิดประเทศให้ชาวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวเมื่อ 1 ตุลาคม 2565 ทำให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น แต่จำนวนงานที่มัคคุเทศก์ไทยได้ระบกลับไม่สอดคล้อง ส่วนนึงมาจาก ผู้ประกอบการเป็นชาวต่างชาติ และใช้วิธีลักลอบเข้ามาทำงานเป็นไกด์โดยไม่รับใบอนุญาต มีกลุ่มทุนจีนเทาเข้า ทำให้มัคคุเทศก์และบริษัททัวร์สัญชาติไทยได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก 

และในช่วงโควิด-19 ที่ผ่านมา อาชีพมัคคุเทศก์ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก ทำให้ต้องหาอาชีพอื่นเลี้ยงชีพ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบาก ภายหลังวันที่ 8 มกราคม 2566 ได้เปิดประเทศจีน สามารถเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศได้ สิ่งที่คาดหวังคือ ไกด์ต่างชาติที่ลักลอบทำงานในประเทศไทย โดยเหตุผลที่ผู้ประกอบการใช้ประจำคือ จำนวนมัคคุเทศก์ไม่พอ และส่วนใหญ่ผู้ประกอบส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติ 

โดยเฉพาะประเทศจีน ที่มีสัดส่วนมากที่สุด รวมทั้งทัวร์ศูนย์เหรียญ ทำให้ผู้ประกอบการประเทศไทยได้รับผลกระทบ  ที่ผ่านมาได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐน้อยมาก ทำให้มัคคุเทศก์บางรายเกิดความไม่มั่นใจ ส่วนนึงมาจากการปล่อยปะละเลย จึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และกรมแรงงาน เข้ามาควบคุม และวางมาตราการอย่างเคร่งครัด 

ทั้งนี้การนัดรวมตัวกับมัคคุเทศก์ชาวไทยวันนี้ เป็นการหารือเพื่อวางแนวทางในการแก้ปัญหา และป้องกันไม่ให้กลุ่มไกด์เถื่อนเพิ่มขึ้น พร้อมทั้งเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มมาตราการในการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง โดยหลังจากนี้จะเดินทางไปยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสั่งการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาบูรณาการร่วมกัน เพื่อแก้ไขปัญหาไกด์เถื่อนต่างชาติอย่างยั่งยืน