posttoday

เลือกตั้ง66 : จุรินทร์ ประกาศ3จุดยืนปชป.หนุนแก้รธน.ทั้งฉบับเว้นหมวดสถาบัน

06 มีนาคม 2566

“จุรินทร์” ใช้เวทีเปิดตัว 33 ผู้สมัคร ส.ส.กทม.ประกาศ3จุดยืนปชป. “ประชาธิปไตยสุจริต-ท้องอิ่ม-ล้างธนกิจการเมือง”หนุนแก้ไขรธน.ทั้งฉบับ ยกเว้นหมวดสถาบันกษัตริย์ - ม.112

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทวงพาณิชย์ กล่าวปราศรัยระหว่างเปิดตัว 33 ผู้สมัคร ส.ส. กทม. พรรคประชาธิปัตย์  ภายใต้งาน “ประชาธิปัตย์ = ประชาชน DEM FOR ALL” ว่า วันนี้นอกจากการประกาศตัวผู้สมัครครบทั้ง 33 เขตแล้ว ยังต้องการแสดงให้เห็นถึงความมั่นคง แข็งแรง ของพรรค พร้อมยอมรับว่า พรรคประชาธิปัตย์กำลังเปลี่ยน แต่เปลี่ยนอย่างมีวุฒิภาวะ และมีสิ่งหนึ่งที่ประชาธิปัตย์ไม่เปลี่ยน และไม่เคยคิดเปลี่ยน ก็คือ “อุดมการณ์ ประชาธิปัตย์” พร้อมกับย้ำจุดยืนของพรรค 3 ข้อ ประกอบด้วย

จุดยืนที่ 1  ประชาธิปัตย์จะมุ่งมั่นพาพรรคเดินไปข้างหน้าไปสู่ความเป็นสถาบันทางการเมืองที่เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไปในอนาคต เพื่อให้พรรคประชาธิปัตย์เป็นที่พึ่งของคนทั้งประเทศ เป็นที่พึ่งของคนกรุงเทพมหานครตราบชั่วลูกชั่วหลานต่อไปในอนาคต ไม่ใช่เป็นพรรคการเมืองที่พึ่งเฉพาะกิจของคนกรุงเทพฯ แต่ประชาธิปัตย์ คือ ความหวังที่ยั่งยืนของคนไทย และคนกรุงเทพฯ

จุดยืนที่ 2 ประชาธิปัตย์จะเดินหน้าพาประเทศไปสู่ประชาธิปไตย 3 เสาหลัก 

เสาหลักที่ 1 ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ซึ่งเป็นจุดยืนที่ไม่มีวันเปลี่ยนสำหรับประชาธิปัตย์

พรรคประชาธิปัตย์ สนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยยิ่งขึ้น และสนับสนุนให้แก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับ โดยไม่แตะหมวด 1 และหมวด 2 ที่ว่าด้วยสถาบันพระมหากษัตริย์ นอกจากนี้ พรรคประชาธิปัตย์ ไม่ยกเลิก มาตรา 112 เพราะเป็นบทคุ้มครองประมุขของประเทศที่ทุกประเทศ ต้องมีไว้คุ้มครองประมุขของตัวเอง

เสาหลักที่ 2 ประชาธิปัตย์จะเดินหน้าประชาธิปไตยสุจริต 

ประชาธิปัตย์ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต เพราะความซื่อสัตย์สุจริต คือ รากแก้วของความเป็นเรา และคือ รากแก้วที่จะนำต้นไม้ประเทศไทยให้เติบใหญ่ต่อไปได้ในอนาคต ออกดอกออกผลให้คนไทยทั้งประเทศได้เก็บได้กินต่อไป 

ถ้าไม่มีความสุจริต ถนนร้อยสายก็เหลือ 10 สาย แหล่งน้ำ 200 แห่งก็เหลือ 120 แห่ง ไฟฟ้า ประปา ในชุมชนกรุงเทพมหานคร แทนที่จะมีล้านดวงก็เหลือ 2 แสนดวง มันจะหายไปกับความไม่ซื่อสัตย์ สุจริต

เสาหลักที่ 3 ประชาธิปไตยอย่างเดียวไม่พอ ต้องเป็นประชาธิปไตยท้องอิ่ม 

ประชาธิปไตยต่อไปนี้ ต้องท้องอิ่มด้วย ถ้าคนท้องหิว ประชาธิปไตยก็ไปไม่รอด ประชาธิปไตยจึงต้องไปคู่กับปัญหาปากท้องของประชาชน และถ้าประชาธิปัตย์เป็นแกนตั้งรัฐบาล ประชาธิปัตย์จะพาประเทศไทยเดินหน้าไปด้วยยุทธศาสตร์ สร้างเงิน สร้างคน สร้างชาติ และสร้างความผาสุกให้คนกรุงเทพฯ เพื่อให้ประเทศและประชาธิปไตยขับเคลื่อนต่อไปได้ด้วยการสร้างเงินให้คนไทย สร้างเงินให้ประเทศ

จุดยืนที่ 3 ประชาธิปัตย์ขอประกาศ ไม่เอาธนกิจการเมือง ไม่เอาการเมืองที่ใช้เงินประมูลตัวผู้แทนราษฎร ไม่เอาการเมืองที่ซื้อสิทธิ์ขายเสียง เพราะนี่คือ ต้นตอของการถอนทุนคืน นี่คือต้นตอของการทุจริตคอร์รัปชัน และนี่คือต้นตอของการนำประเทศและประชาธิปไตยไปสู่หายนะ 

“ขอถือโอกาสนี้ ขอบคุณพี่น้องชาวกรุงเทพฯ ทุกคนที่มาร่วมทัพกับประชาธิปัตย์ในวันนี้ ขอขอบคุณอดีต ขอบคุณปัจจุบัน และขอบคุณล่วงหน้าสำหรับอนาคต ที่เราจะเกี่ยวก้อยจับมือไปด้วยกัน เพื่อพาประชาธิปไตย พาประเทศของเรา และพาการเมืองสะอาด การเมืองท้องถิ่นให้คนกรุงเทพมหานครได้พบกับความสุข ความเจริญรุ่งเรืองต่อไป ขอบคุณทุกกำลังใจที่ให้กับพวกเราชาวประชาธิปัตย์ทุกคน” นายจุรินทร์ กล่าว