posttoday

'สุดารัตน์'เสนอขุดคลองไทยเชื่อม2ฝั่งทะเลใต้สร้างศูนย์กลางโลจิสติกส์โลก

17 กุมภาพันธ์ 2566

คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ นำไทยสร้างไทย เยือนนครศรีฯ สัมนาว่าที่ผู้สมัครส.ส.ภาคใต้ กาง 3 โปรเจกต์ยักษ์ ชู เขตเศรษฐกิจพิเศษด้านยางพารา สร้างไทยเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์เชื่อมโลก เชื่อม2ฝั่งมหาสมุทรด้วยคลองไทย

เมื่อวันที่ 16ก.พ.2566 คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทยพร้อม นายโภคิน พลกุล นายคุณอุดมเดช รัตนเสถียร นายชวลิต วิชยสุทธ์  นายการุณ โหสกุล นายวิจักร อากัปกริยา ผู้บริหารพรรคไทยสร้างไทย เดินทางถึงจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีว่าที่ผู้สมัคร และพี่น้องประชาชนในพื้นที่กว่าหนึ่งร้อยคน เดินทางมาให้กำลังใจและต้อนรับสู่พื้นที่ เพื่อเตรียมขึ้นเวทีปราศรัยในช่วงเย็น 

คุณหญิงสุดารัตน์ พร้อมคณะผู้บริหารพรรคไทยสร้างไทย ได้เดินทางไปสักการะศาลหลักเมือง และถวายผ้าห่มบูชาองค์พระมหาธาตุ ที่วัดพระมหาธาตุวรวิหาร เพื่อความเป็นสิริมงคล และเอาฤกษ์เอาชัยในศึกเลือกตั้งครั้งนี้ จากนั้นได้เข้าร่วมสัมมนาว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. ภาคใต้

ซึ่งคุณหญิงสุดารัตน์ กล่าวในการประชุมกับว่าที่ ผู้สมัครส.ส.โดยระบุว่า ภาคใต้เป็นภูมิภาคที่มีศักยภาพทางด้านการท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การเกษตร การประมง ซึ่งที่ผ่านมายังไม่ได้รับการสนับสนุนส่งเสริม ให้พี่น้องชาวใต้ได้ใช้ศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่ 

โดยในด้านของฝั่งอ่าวไทย จะต้องเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษด้านยางพารา โดยจะพัฒนาพื้นที่ในโซนนี้ ให้เป็นศูนย์กลางการแปรรูปสินค้าเกษตรโดยเฉพาะยางพารา โดยการจัดตั้งศูนย์แปรรูปและขนส่งสินค้าเกษตร จะทำหน้าที่ให้ข้อมูล การพัฒนาศักยภาพคนและชุมชนเกษตรการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานโลจิสติกส์ ข้อมูลด้านสินค้า

รวมถึงบริการโลจิสติกส์คลังสินค้าห้องเย็นและบริการจัดเก็บถนอมรักษาอาหารเกษตรของสดเน่าเสียง่ายและรับจัดการบริหารขนส่งสินค้าเกษตรภายในประเทศและต่างประเทศเพื่อเชื่อมโยงระเบียงขนส่งระหว่างจังหวัดไปสู่ต่างประเทศ ซึ่งจะช่วยเหลือเกษตรกรให้มีอำนาจต่อรองสามารถกำหนดราคาสินค้าเกษตรด้วยตนเองทำให้ได้ราคามากขึ้น

ส่วนฝั่งอันดามัน จะต้องพัฒนาให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษด้านการท่องเที่ยว ซึ่งถือเป็นรายได้หลักของประเทศและ เขตเศรษฐกิจ 3 จังหวัดชายแดนใต้ จะต้องพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางอาหารฮาลาลของโลกรวมถึงการ การเชื่อมโยงเส้นทางต่างๆ Belt and Road ด้วยการเชื่อมรถไฟฟ้าของจีนผ่านไปจนถึงมาเลเซีย 

รวมถึงการเชื่อมทะเล 2 ฝั่งทั้งมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิก โดยผ่านทางคลองไทย ซึ่งพรรคไทยสร้างไทย มีความสนใจในด้านนี้เป็นอย่างมากและพร้อมที่จะผลักดัน แม็กกะโปรเจคซึ่งจะเป็นเครื่องยนต์ที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย สู่การเป็น "Economic corridor"

ทั้งนี้ช่วงเย็น คุณหญิงสุดารัตน์ และคณะผู้บริหารพรรคไทยสร้างไทย ได้ขึ้นเวทีปราศรัยพบปะพี่น้องชาวนครศรีธรรมราช ระบุ ถึงเวลาที่พี่น้องชาวใต้ต้องเปลี่ยนแปลง มาร่วมกันยุติการเมือง 2 ขั้ว ที่ทำให้ประเทศติดหล่มมากกว่า 16 ปี ยืนยันพรรคไทยสร้างไทยมาเพื่อสร้างโอกาสไม่สร้างวิกฤตซ้ำเติมประเทศ