posttoday

'ทิพานัน' เผย'ประยุทธ์'ชวนครูเข้าโครงการแก้หนี้ ลดเหลื่อมล้ำ ความยากจน

26 มกราคม 2566

"ทิพานัน"รองโฆษกรัฐบาล เผย"พล.อ.ประยุทธ์" เร่งแก้หนี้สินครู ชวนเข้า“โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา” ชูศธ.ขับเคลื่อนเป็นรูปธรรม บูรณาการ13หน่วยงาน มุ่งแก้เหลื่อมล้ำ-ความยากจนทุกมิติ

น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ตามที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มีความห่วงใยการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือนเป็นวาระสำคัญ ทั้งนี้พล.อ.ประยุทธ์พอใจกระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้เร่งขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม โดยล่าสุดนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การดำเนินการโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา” ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ กับหน่วยงานและสถาบันการเงิน 12 แห่ง เพื่อต่อยอด“โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู สร้างโอกาสใหม่ให้ครูไทย” และ “มหกรรมการเงินเพื่อครูไทย” ที่มีการช่วยเหลือและปรับโครงสร้างหนี้ให้ครูที่เข้าร่วมโครงการไปแล้วกว่า 10,300 ล้านบาท รวมไปถึงการเจรจาลดดอกเบี้ยกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูทั่วประเทศ  

น.ส.ทิพานัน กล่าวว่า ความร่วมมือของ 13 หน่วยงานในครั้งนี้ เป็นการบูรณาการและประสานความร่วมมือ เพื่อจัดกิจกรรมตามโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา และมีบทบาทหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน  เพื่อแก้ปัญหาหนี้สินครูอย่างยั่งยืน โดยดึงจุดแข็งของแต่ละหน่วยงานเข้าช่วยเหลือจัดการแก้ไขหนี้และการอบรมความรู้ปลูกฝังวินัยการเงิน พร้อมทั้งให้สิทธิพิเศษต่างๆ สำหรับการชำระหนี้ การกู้ยืม การออม และการลงทุน เพื่อช่วยเหลือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
 

รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ปัจจุบันครูทั่วประเทศ เป็นหนี้อยู่ในทุกสถาบันการเงินจำนวนกว่า 900,000 ราย วงเงินรวม 1.4 ล้านล้านบาท ซึ่งในปีที่ผ่านมามีครูลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการปรับโครงสร้างหนี้แล้วกว่า 40,000 ราย วงเงิน 10,000 ล้านบาท โดยในปีนี้กระทรวงศึกษาธิการตั้งเป้าปรับโครงสร้างหนี้ให้ครูที่เข้าร่วมโครงการอีกกว่าร้อยละ 90

“รัฐบาลจึงขอเชิญชวนครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมโครงการ เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้ที่เหมาะสม โดยเมื่อปัญหาหนี้สินครูได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ และทั่วถึง จะลดความกังวลเรื่องความเป็นอยู่ ยกระดับคุณภาพชีวิตของครูให้ดีขึ้นและมีศักดิ์ศรี ซึ่งจะส่งผลต่อการคุณภาพทางการศึกษา โดยการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู ควบคู่ไปกับการไขปัญหาหนี้สินของประชาชนกลุ่มอื่นๆ ตามที่พล.อ.ประยุทธ์มุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำและความยากจนในทุกมิติ”รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ระบุ