posttoday

เรียก 4 หน่วยงาน แจงปม "กองสลากพลัส" ตั้งข้อสงสัย หุ้นส่วนใกล้ชิดตร.คุมคดี

22 มกราคม 2566

"กมธ.สิทธิมนุษยชน " เรียก 4 หน่วยงาน ชี้แจงปม "กองสลากพลัส" ในกมธ.สิทธิมนุษยชน วุฒิสภา 23 ม.ค.นี้ ตั้งข้อสงสัย ผู้ถือหุ้นในบริษัท มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดตำรวจคุมคดี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสมชาย แสวงการ ส.ว. ฐานะประธานกรรมาธิการ (กมธ.) สิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา นัดประชุมกมธ. ในวันที่ 23 มกราคม เวลา 09.30 น. เพื่อพิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง เกี่ยวกับการค้าลอตเตอรรี่ออนไลน์ หลังจากที่ก่อนหน้านี้หน่วยงานของรัฐนำกำลังเข้าตรวจค้นบริษัทลอตเตอร์รี่ออนไลน์ จำกัด หรือ กองสลากพลัส ตามคำร้องเรียนของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ต่อกรณีการขายสลากเกินราคา และมีสลากจำนวนมากที่เข้าข่ายการหลอกลวงประชาชน 

 

ดังนั้นกมธ.เห็นว่า ปัญหาค้าสลากออนไลน์ ควรพิจารณาหามาตรการและแนวทางป้องกันแก้ไขปัญหา ซึ่งกมธ. ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ), ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.), เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค, เลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง.) และ ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล มาหาแนวร่วมกัน

 

มีรายงานข่าวแจ้งด้วยว่า สำหรับประเด็นที่กมธ.ฯ ตั้งเป็นข้อสังเกตเกี่ยวกับการตรวจค้นบริษัทกองสลากพลัส แต่ยังไม่มีการตั้งข้อหาใดๆ นั้น เป็นเพราะสายสัมพันธ์ของบุคคลที่เป็นหุ้นส่วนบริษัทดังกล่าวเป็นบุตรชายของนายตำรวจที่มีส่วนคุมคดี