posttoday

ปชป.กทม.สร้างทีมเยาวชนอาสาประชาธิปไตยรับเลือกตั้ง

18 มกราคม 2566

องอาจ รองหัวหน้าประชาธิปัตย์เผย ปชป. กทม.สร้างทีมเยาวชน ผ่านเวิร์คช้อป ฟัง-คิด-ทำ : เยาวชนอาสาพัฒนาประชาธิปไตย รองรับการเลือกตั้ง

นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยว่า เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา (15 ม.ค.) คณะกรรมการยุทธศาสตร์ กทม. พรรคประชาธิปัตย์ ได้จัด ฟัง-คิด-ทำ : เวิร์คช้อป “เยาวชนอาสาพัฒนาประชาธิปไตย” ขึ้นที่ อาคาร ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช สำนักงานใหญ่ พรรคประชาธิปัตย์ เป็นที่ทราบดีว่าในปีนี้จะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยมีการคาดการณ์กันว่าจะมีการยุบสภาก่อนที่จะครบวาระ ซึ่งการยุบสภานั้นเป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรี ทำให้เราไม่ทราบวันที่แน่ชัด ดังนั้นการที่พรรคประชาธิปัตย์ เห็นความสำคัญของเยาวชน คนรุ่นใหม่ เป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาบ้านเมืองต่อไป 

"จึงได้เชิญชวนเยาวชน หนุ่มสาว ที่สนใจเป็นส่วนหนึ่งของพรรคประชาธิปัตย์ได้มาร่วมกันเรียนรู้ ทำความเข้าใจซึ่งกันและกัน อันเป็นเรื่องพื้นฐานที่สำคัญในนำไปสู่การสร้างแนวร่วมทางการเมือง หากได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและสอดคล้องกับความต้องการ ซึ่งผู้เข้าร่วมการเวิร์คช้อปดังกล่าวจะได้เห็นถึงรูปแบบ และแนวทางการทำงานของพรรคในการนำเสนอข้อเท็จจริงไปยังสาธารณชน รวมถึงได้เรียนรู้หลักการสื่อสารทางการเมืองเบื้องต้น เพื่อใช้เป็นทิศทางสำหรับการสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ ไม่เพียงเฉพาะในเรื่องการเมืองเท่านั้น แต่ยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อีกด้วย" นายองอาจ กล่าว

ทั้งนี้ บรรยากาศของการฝึกปฏิบัติการเป็นไปด้วยความคึกคัก มีเยาวชนให้ความสนใจ และร่วมกันสร้างประสบการณ์ที่จะสามารถนำความรู้ไปใช้สร้างความเข้าใจและเผยแพร่นโยบายของพรรคประชาธิปัตย์ให้กับพี่น้องประชาชนต่อไป