posttoday

พล.อ.ประยุทธ์ ตบรางวัลเด็กในสังกัด รทสช.

17 มกราคม 2566

ครม.มีมติตั้ง สยาม บางกุลธรรม เนวินธุ์ ช่อชัยทิพฐ์ สมาชิกพรรครทสช.เป็นข้าราชการการเมือง มีผลตั้งแต่ 17 ม.ค. 66 วิษณุ การันตี แต่งตั้งได้ ย้ำตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายกฯ ยังมีอีกเยอะ ไม่มีภาระหน้าที่อะไรมาก ปฏิบัติเป็นไปเท่าที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย

รายงานข่าวเปิดเผยว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ (17 ม.ค.66) ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  จำนวน 2 ราย คือ 1. นายสยาม บางกุลธรรม 2. นายเนวินธุ์ ช่อชัยทิพฐ์ มีผลตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2566 เป็นต้นไป 

สำหรับข้าราชการการเมืองทั้งสองคน เป็นสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติ ที่พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพิ่งสมัคเป็นสมาชิกพรรคไปเมื่อวันที่ 9 ม.ค.ที่ผ่านมา สำหรับนายสยาม บางกุลธรรม มีประวัติเป็นกรรมการบริหาร บริษัท เอ. เอ็น. เอ็น. มีเดีย จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทผลิตและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และออกอากาศทั้งโทรทัศน์และสิ่งพิมพ์ 
 

ส่วนนายเนวินธุ์ ช่อชัยทิพฐ์  จบการศึกษา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร สาขาวิชา สถาปัตยกรรมศาสตร์  ประวัติการทำงานตั้งแต่ปี 2563 ถึงปัจจุบัน มีตำแหน่งหลายตำแหน่ง เช่น กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาผลกระทบจากการเข้าร่วมความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (CPTPP)กรรมการประสานงานและติดตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงเทพใต้  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวางแผนและพัฒนาเมือง คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและบริหารโครงการเมืองอัจฉริยะ

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี  กล่าวว่าถึงกรณี ครม.แต่งตั้ง สมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) จำนวนสองคนให้ดำรงตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีว่า ตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายกฯ ยังมีอีกเยอะ และแบ่งไปตามโควต้าพรรค เป็นตำแหน่งข้าราชการการเมือง ที่สามารถตั้งได้ ไม่มีภาระหน้าที่อะไรมาก ปฏิบัติเป็นไปเท่าที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย ในส่วนของตนก็มีตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายกฯ ที่มอบหมายให้มาอยู่กับตน 

เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่า 1 ใน 2 คนนี้เป็นว่าที่ผู้สมัครส.ส. สามารถดำรงตำแหน่งได้หรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า ไม่รู้ว่าเป็น ว่าที่ผู้สมัครส.ส.หรือไม่ แต่สามารถตั้งได้ ไม่แปลกอะไร ยกตัวอย่างตั้งนายนริศ ขำนุรักษ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งจะลงสมัคร ส.ส. ก็สามารถตั้งได้ไม่มีปัญหา ตำแหน่งทางการเมืองเป็นเรื่องของการเมือง อย่าเอามาปะปนกันกับระบบการตั้งข้าราชการปกติ และการตั้งตำแหน่งทางการเมืองก็เอามาใช้งานของการเมือง