posttoday

เพื่อไทยเปิดตัว45 ว่าที่ผู้สมัครส.ส.มีย้ายข้ามขั้วการเมือง

16 มกราคม 2566

หมอชลน่าน หัวหน้าเพื่อไทย เปิดตัว45 ว่าที่ผู้สมัครส.ส.ภาคกลาง-อีสาน-ใต้-กทม.มีย้ายค่ายข้ามขั้วการเมือง  อ้างตอบโจทย์ประชาชนในพื้นที่มากกว่าสังกัดเดิม

นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว หัวหน้าพรรคเพื่อไทย พร้อมด้วย  นายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรค- และคณะกรรมการบริหารพรรค ร่วมกันแถลงข่าวเปิดตัวผู้ประสงค์ลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.ในพื้นที่กรุงเทพฯ ภาคอีสาน ภาคใต้ และภาคกลาง ของพรรคเพื่อไทย จำนวน 45คน และคาดว่าจะทยอยเปิดตัวผู้สมัครทั้งหมดแล้วเสร็จภายในสิ้นเดือน ม.ค.65 หรืออย่างช้าไม่เกินสัปดาห์แรกของเดือน ก.พ.2566

รายชื่อของว่าที่ผู้สมัครของพรรคเพื่อไทย ทั้ง 45 คน ประกอบด้วย

ภาค กทม. จำนวน 6 คน ได้แก่
1. นางสาวกานต์กนิษฐ์ แห้วสันตติ อดีต ส.ส.กทม.พรรคพลังประชารัฐ
2. นายภัทร ภมรมนตรี  
3. นายขจรศักดิ์ ประดิษฐาน 
4. นายธกร เลาหพงศ์ชนะ
5. นายเกรียงไกร จงเจริญ
6. นายอารุม ตุ้มน้อย
 

ภาคอีสาน จำนวน 24 คน 
จ.กาฬสินธุ์ ได้แก่
1. นางยรรยงรัตน์ ไชยศิวามงคล
2. นายพีระเพชร ศิริกุล
3. นายประเสริฐ บุญเรือง

จ.ขอนแก่น ได้แก่
1. นางสาวรัมภามาศ ทีฆธนานนท์
2. นายสุรพจน์ เตาะเจริญสุข
3. นางสาววิภาณี ภูคำวงศ์

จ.นครพนม ได้แก่
1. นายไพจิต ศรีวรขาน
2. นายณพจน์ศกร ทรัพยสิทธิ์

จ.บึงกาฬ ได้แก่
1. นางสาวภัทรพร ราชป้องขันธ์
2. นายไตรรงค์ ติธรรม

จ.มุกดาหาร ได้แก่
1. นายนนทภูมิ ตั้งปณิธานนท์

จ.สกลนคร ได้แก่
1. นางสาวจิรัชยา สัพโส
2. นางสาววงศ์อะเคื้อ บุญศล

จ.หนองบัวลำภู ได้แก่
1. นายณพล เชยคำแหง

จ.อุดรธานี ได้แก่
1. นายศราวุธ เพชรพนมพร
2. นายอนันต์ ศรีพันธุ์
3. นายขจิตร ชัยนิคม
4. นายกรวีร์ สาราคำ
5. นางจุฑาพัตธน์ เมนะสวัสดิ์
6. นายธีระชัย แสนแก้ว
7. นายเกรียงศักดิ์ ฝ้ายสีงาม
8. นางเทียบจุฑา ขาวขำ
9. นายวัชรพล ขาวขำ

จ.มหาสารคาม ได้แก่
1. นายรัฐ คลังแสง

ภาคใต้ จำนวน 2 คน
จ.นครศรีธรรมราช ได้แก่ 
1. นางสาวปรมาภรณ์ บริบูรณ์ 

จ.ยะลา ได้แก่ 
1. นายอิสกานดา สาแม 

ภาคกลาง จำนวน 13 คน 
จ.พระนครศรีอยุธยา ได้แก่
1. นายจิรทัศ ไกรเดชา
2. นายอาทิตย์ ภาคอินทรีย์

จ.นครปฐม ได้แก่
1. นางสาวธนัญญา พันธุ์การรุ่ง
2. นายทรงพล ชูศิลป์กุล
3. นายวินัย  วิจิตรโสภณ
4. นายระวัง เนตรโพธิ์แก้ว
5. นายธนกร เชาวนเมธา

จ.ระยอง ได้แก่
1. นายพเนตร วงษ์ไพศาล
2. นายภีมเดช อมรสุคนธ์
3. นายชัยณรงค์ สันทัสนะโชค
4. นายวิเชียร สุขเกิด
5. นายวิชัย  ล้ำสุทธิ

จ.นนทบุรี ได้แก่
1. นายนพดล แก้วสุพัฒน์ อดีต ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ พรรคพลังท้องถิ่นไท


'กานต์กนิษฐ์'แจงย้ายข้ามห้วยซบเพื่อไทย 

นางสาวกานต์กนิษฐ์ แห้วสันตติ ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.กทม. เขตพระนคร สัมพันธวงศ์ พรรคเพื่อไทย กล่าวถึงเหตุผลย้ายจากพรรคพลังประชารัฐร่วมพรรคเพื่อไทยว่า อยากเลือกอยู่กับพรรคที่ทำงานแล้วรู้สึกสบายใจ รวมถึงในพื้นที่ กทม.เขต 1 เป็นพื้นที่เศรษฐกิจ ตนมองว่านโยบายของพรรคเพื่อไทยตอบโจทย์และเชื่อว่าจะสามารถช่วยประชาชนในพื้นที่ได้ดี 

ส่วนการเปลี่ยนขั่วการเมือง ยอมรับอาจมีบ้างจะทำให้สับสนก็จะพยายามทำความเข้าใจและนำเสนอแนวทางที่ตัดสินใจมาร่วมงานกับพรรคเพื่อไทยการที่ออกมาจากพรรคพลังประชารัฐ ก็ไม่ได้มีปัญหากับใคร ได้ชี้แจงกับหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐแล้ว มั่นใจว่าจะสามารถรักษาเก้าอี้ได้อีกสมัย 

นายเกรียงไกร จงเจริญ อดีตผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กทม. กล่าวถึงเหตุผลตัดสินใจร่วมงานพรรคเพื่อไทยเป็นว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.กทม. เขตบางแค พรรคเพื่อไทยว่ามีความคุ้นเคยกับคนในพื้นที่เนื่องจากเคยเป็นผู้อำนวยการสำนักการศึกษาเขตบางแคมาก่อน จึงเข้าใจพื้นที่และบริบทเป็นอย่างดี ขณะเดียวกันชาวบ้านให้การตอบรับเป็นอย่างดี แม้พื้นที่บางแคจะเป็นพื้นที่ของพรรคก้าวไกลก็ตาม