posttoday

สุดารัตน์ พร้อมลูกสาวและว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. จุด “เด็กไทยโตไปไม่เผด็จการ”

14 มกราคม 2566

คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย พร้อมลูกสาว น้องเจนนี่ และว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. เชียงใหม่ ชวนคนไทยสร้างรัฐธรรมนูญต้านรัฐประหาร เป็นของขวัญวันเด็ก จุดกระแส “เด็กไทยโตไปไม่เผด็จการ”

วันที่ 14 มกราคม 2566 ที่บริเวณประตูท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย พร้อมด้วยว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. เชียงใหม่ ได้แก่ นายภวฤทธ์ กาญจนเกตุ, ดร.บุญทา ชัยเลิศ, นางวาสนา ทองสุข, นพ.แทนคุณ นพรัตน์สังวาล, นายวรโชติ จี้เรือ, นายปรเมธากร สวนแก้ว, น.ส.ณัชชา โปธายี่, พ.ต.ท.อดุลย์ คํามูล และนางสาวยศสุดา ลีลาปัญญาเลิศ บุตรสาว ของคุณหญิงสุดารัตน์ ร่วมแถลงข่าวเปิดโต๊ะเข้าชื่อเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญภาคประชาชนที่คืนอำนาจให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) มายกร่างรัฐธรรมนูญ 

 

นอกจากนี้หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย ได้กล่าวว่า กติกาสูงสุดของประเทศ ไม่ควรมาจากคนที่ยึดอำนาจ หรือมีเจตนารมณ์ในการสืบทอดอำนาจอย่างเด็ดขาด โดยเฉพาะรัฐธรรมนูญฉบับนี้เลวร้ายยิ่งกว่าครั้งใดในประวัติศาสตร์ เพราะให้อำนาจ ส.ว. ที่มาจากการแต่งตั้งเลือกนายกฯ แทนประชาชน อีกทั้งยังมีแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีที่เป็นอุปสรรคขัดขวางการพัฒนาประเทศ

 

โดยสิ่งเหล่านี้นำมาซึ่งการบริหารประเทศที่ขาดประสิทธิภาพ ทำลายอนาคตและโอกาสของเด็กไทยไปกว่า 8 ปี วันนี้จึงถึงเวลาที่เราทุกคนจะร่วมทวงคืนสิ่งเหล่านี้กลับมา ถือเป็นการให้ของขวัญเด็กไทยทุกคนด้วยประชาธิปไตย และรัฐธรรมนูญที่กำหนดโดยประชาชน และป้องกันการรัฐหารประหารที่เป็นวงจรอุบาทว์ในประเทศไทย ซึ่งคนทำรัฐประหารคือกบฎ ที่ต้องได้รับโทษสูงสุด จากการเปิดเผยของคุณหญิงสุดรัตน์ 

 

พร้อมเน้นย้ำอีกว่า ถึงเวลาแล้วที่ประชาชนจะลุกขึ้นมาปฏิวัติ จากทหารปฏิวัติด้วยกระบอกปืน เป็นประชาชนปฏิวัติด้วยปากกา เริ่มต้นตั้งแต่การลงชื่อเพื่อสนับสนุนการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ที่ภาคประชาชนและพรรคไทยสร้างไทยร่วมกันเสนอสู่ประธานรัฐสภาเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้ครบ 50,000 รายชื่อ

 

จึงจะนำไปสู่ประชาธิปไตยที่เต็มขั้น ได้รัฐบาลที่ประชาชนต้องการ ได้รัฐธรรมนูญที่ประชาชนเขียนเอง และได้ชีวิตที่มีความสุข สิทธิเสรีภาพ และอนาคตของเรากลับคืนมา และไม่ให้ประเทศกลับไปสู่วงจรอุบาทว์ของรัฐประหาร พร้อมทั้งเป็นการปลูกฝังให้เด็กไทยได้เรียนรู้ว่า โตไปต้องไม่เผด็จการ คุณหญิงสุดารัตน์ กล่าว  

 

นอกจากนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศบริเวณจุดแถลงข่าวและเปิดรับลงชื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญ มีประชาชนที่สนใจมาร่วมลงชื่อจำนวนมาก พร้อมทั้งมีผู้ที่สนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญ และภาคประชาชนในนามภาคีเครือข่ายร่วมสร้างรัฐธรรมนูญฉบับต้านรัฐประหาร (คสร.) มาร่วมงานแถลงข่าวอย่างคับคั่ง