posttoday

'ต่อพงษ์'เผยไทยสร้างไทย เตรียมประกาศพลิกโฉม'เชียงใหม่'

12 มกราคม 2566

"ต่อพงษ์" เผย ไทยสร้างไทย จัดประชุมใหญ่ภาคเหนือ ที่เชียงใหม่ 13-14 มกราคมนี้ เตรียมประกาศนำการเปลี่ยนแปลงมาสู่จังหวัด พลิกโฉมเชียงใหม่ ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจที่ดีอย่างยั่งยืน  

นายต่อพงษ์ ไชยสาส์น รองหัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย เปิดเผยว่า พรรคไทยสร้างไทยเตรียมจัดการประชุมใหญ่และสัมมนา ที่จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 13-14 มกราคม 2566 นำโดยคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์  นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ซึ่งจะมาร่วมพูดคุย ถึงนโยบายของพรรคไทยสร้างไทย ยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนประเทศ เพื่อดูแลพี่น้องประชาชน ตามหลักการของพรรคที่ได้ประกาศไปว่าจะดูแลตั้งแต่เกิดจนแก่ รวมถึง การขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนโยบาย 3 สร้างของพรรคไทยสร้างไทย ที่จะฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ ให้กลับมาเข้มแข็งอีกครั้ง พี่น้องประชาชน หายจน หมดหนี้ มีรายได้อย่างยั่งยืนภายในสามปี 

ขณะเดียวกันในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม จะมีกิจกรรมร่วมกันสร้างรัฐธรรมนูญที่ดีที่สุดเพื่อส่งมอบให้กับลูกหลาน เป็นของขวัญในวันเด็กปีนี้ที่ประตูท่าแพจังหวัดเชียงใหม่

นายต่อพงษ์ ระบุว่า เชียงใหม่และภาคเหนือมีแหล่งทรัพยากรและศักยภาพของผู้คนที่สามารถทำมาหากินได้หลากหลาย ทั้งด้านการเกษตร, การท่องเที่ยว, อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร รวมถึงการเป็นศูนย์กลางสตาร์ทอัพและเทคโนโลยีที่มีมหาวิทยาลัยอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งพรรคเห็นว่าปัญหาใหญ่คือการไม่ได้รับโอกาสและการสนับสนุนอย่างจริงจัง รวมถึง ภาคเหนือยังมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นจุดขาย ซึ่ง ถือเป็นซอสพาวเวอร์ที่สำคัญของจังหวัดและภูมิภาค เป็นจุดขายที่สามารถสร้างเศรษฐกิจสร้างรายได้อย่างมหาศาล

ดังนั้น พรรคไทยสร้างไทยจึงขออาสาสร้างการเปลี่ยนแปลงให้ชาวเชียงใหม่และพื้นที่ใกล้เคียง ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน พรรคไทยสร้างไทยจะสร้างโอกาส สร้างรายได้ ไม่สร้างวิกฤตความขัดแย้ง