posttoday

'อุตตม' สนใจทาบ 'ดำรงค์ พิเดช' ร่วม 'สร้างอนาคตไทย'

10 มกราคม 2566

“อุตตม” เผย “สร้างอนาคตไทย” สนใจทาบ “ดำรงค์ พิเดช” ร่วมพรรค ด้าน “สนธิรัตน์” ยาหอม เป็นตัวจริงเรื่องนโยบายป่าไม้และสิ่งแวดล้อม หยอด ยินดีหากสนใจร่วมพรรค

เมื่อวันที่ 10 ม.ค.66 ที่ทำการพรรคสร้างอนาคตไทย นายดำรงค์ พิเดช ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคโอกาสไทยรับเชิญมาบรรยายพิเศษและแลกเปลี่ยนความรู้ ในหัวข้อ “แนวทางการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม…พร้อมการสร้างอาชีพในท้องถิ่น” ร่วมกับคณะผู้บริหารพรรคสร้างอนาคตไทย นำโดย ดร.อุตตม สาวนายน หัวหน้าพรรค นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ เลขาธิการพรรค นายวิเชียร ชวลิต รองหัวหน้าพรรคและผู้อำนวยการพรรค ดร.สันติ กีระนันทน์ รองหัวหน้าพรรคและประธานนโยบายพรรค นายวัชระ กรรณิการ์ รองเลขาธิการพรรคฝ่ายการเมือง พร้อมคณะกรรมการจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์ รวมถึงผู้แสดงเจตจำนงเป็นว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. กรุงเทพมหานคร 

ดร.อุตตม กล่าวว่า พรรคสร้างอนาคตไทย อยู่ระหว่างการตกผลึกนโยบายหลักของพรรคในหลายๆ นโยบายเพื่อให้ตอบโจทย์ประชาชนให้มากที่สุด ซึ่งหนึ่งในนโยบายที่พรรคให้ความสำคัญก็คือการแก้ปัญหาป่าไม้และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน คู่ขนานการสร้างโอกาสการพัฒนาอาชีพในท้องถิ่น ซึ่งการเชิญนายดำรงค์ พิเดช มาบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวันนี้ ก็เพื่อจะนำแนวคิดที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนายดำรงค์ พิเดชไปเสริมให้นโยบายของพรรคมีความชัดเจนและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนให้มากที่สุด ซึ่งพรรคก็พร้อมที่จะหารือกับนายดำรงค์ พิเดช รวมถึงการพิจารณาแนวทางการทำงานทางการเมืองร่วมกันต่อไป
 

นายสนธิรัตน์ กล่าวว่า ยอมรับว่าพรรคมีความสนใจในตัวนายดำรงค์ พิเดช ในด้านความรู้ความสามารถเรื่องสิ่งแวดล้อม แนวทางการแก้ปัญหาเรื่องการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ รวมถึงการพัฒนาอาชีพในท้องถิ่น จากประสบการณ์ในการรับราชการในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมายาวนาน ซึ่งหากได้คนที่มีความรู้ความสามารถอย่างนายดำรงค์ พิเดช มาร่วมงานกับพรรค ก็จะเป็นการเสริมทัพในการจัดทำนโยบายและการทำงานที่ตอบโจทย์พี่น้องประชาชนเกี่ยวกับด้านการแก้ปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อม ป่าไม้ รวมถึงแนวทางการสร้างอาชีพท้องถิ่นอย่างบูรณาการได้แน่นอน ตนมีความยินดีหากในอนาคตนายดำรงค์ พิเดช ตัดสินใจเดินหน้าทางการเมืองกับพรรคสร้างอนาคตไทย

ในการบรรยายพิเศษของนายดำรงค์ พิเดช ดังกล่าว นอกจากจะมีคณะผู้บริหารและคณะกรรมการจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์ รวมถึงผู้แสดงเจตจำนงเป็นว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. กรุงเทพมหานคร พรรคสร้างอนาคตไทยแล้ว ยังมีนายพิเชษฐ สถิรชวาล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ เข้าร่วมรับฟังในครั้งนี้ด้วย