posttoday

'วิษณุ' เผยครม.เพิ่มวันหยุดพิเศษ5พ.ค.66 กระตุ้นท่องเที่ยว

10 มกราคม 2566

'วิษณุ'เผยครม.เพิ่มวันหยุดราชการพิเศษ5พ.ค.66ปีนี้ให้หยุดยาวได้ต่อเนื่อง 4วัน ตั้งแต่4-7พ.ค.66กระตุ้นท่องเที่ยว 

เมื่อวันที่ 10ม.ค.2566 นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)  ที่ประชุมเตรียมพิจารณาเพิ่มวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ วันที่ 5 พฤษภาคม 2566 เพื่อให้เป็นวันหยุดต่อเนื่องต่อจากวันที่ 4 พฤษภาคม ซึ่งเป็นวันฉัตรมงคล เพื่อกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยว

ทั้งนี้การเพิ่มวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2566 ดังกล่าวถือเป็นไปตามข้อเสนอของสำนักนายกรัฐมนตรี โดยบรรจุเข้ามาเป็นวาระเพื่อพิจารณาของครม. เพื่อการกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2566 

“การเสนอเพิ่มวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษครั้งนี้ เพราะวันที่ 4 พฤษภาคม 2566 เป็นวันฉัตรมงคล วันที่ 5 พฤษภาคม 2566 เป็นวันศุกร์ ดังนั้นจึงให้วันที่ 5 พฤษภาคม เป็นวันหยุดพิเศษเพิ่มอีก 1 วัน เพื่อให้มีวันหยุดยาว 4 วัน ตั้งแต่วันที่ 4-7 พฤษภาคม 2566” นายวิษณุ ระบุ