posttoday

"แสนยากรณ์" แนะเจียดงบเปลี่ยนป้ายสถานีกลางบางซื่อซ่อมถนนชำรุด

05 มกราคม 2566

"แสนยากรณ์"ว่าที่ผู้สมัครส.ส.กทม. ชาติพัฒนากล้า แนะเจียดงบเปลี่ยนป้ายสถานีกลางบางซื่อ ซ่อมถนนชำรุดเป็นหลุมดวงจันทร์ยาวกว่า 1 กิโลเมตร อยู่ใกล้กันแทนดีกว่า

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2565 นายแสนยากรณ์ สิงห์วีรธรรม ผู้เสนอตัวสมัคร ส.ส.กทม. พรรคชาติพัฒนากล้า กล่าวระหว่างลงพื้นที่เขตบางซื่อ ว่า ใกล้ๆ สถานีกลางบางซื่อที่จะมีการเปลี่ยนชื่อป้ายถึง 33 ล้านบาท ห่างออกไปไม่กี่กิโลเมตร พบถนนเป็นหลุมดวงจันทร์ยาวกว่า 1 กิโลเมตร ยังไม่ได้ทำมาเกือบ 10 ปี เป็นถนนเลียบทางรถ ในทางเข้าชุมชนโชติวัฒน์ ใต้ทางด่วนประจิมรัถยา เขตบางซื่อ นี่เอง

ชาวชุมชนโชติวัฒน์ บอกว่า เกือบ 10 ปีก่อนหน้านี้ ทางเข้าชุมชนเป็นถนนคอนกรีต รถเข้าออกได้ปกติ แต่ต่อมาเมื่อมีความจำเป็นต้องสร้างทางด่วน ทางเข้าออกชุมชนกลายเป็นทางเข้าออกของรถบรรทุกก่อสร้างโครงการ เมื่อทางด่วนสำเร็จเสร็จสิ้น แต่ถนนข้างล่างกลายเป็นหลุมบ่อกว่า 1 กิโลเมตรอย่างที่เห็น ยานพาหนะของคนในชุมชนเสียหาย เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง แท็กซี่ไม่กล้าเข้าชุมชน ไม่มีไฟส่องสว่าง ขนย้ายผู้ป่วยในชุมชนยากลำบาก เป็นแบบนี้มาหลายปีทั้งที่อยู่กลาง กทม.

"ถนนเส้นนี้อยู่ห่างสถานีกลางบางซื่อไม่กี่กิโลเมตร แต่สภาพถนนเหมือนแย่พอๆ กับที่ทุรกันดาร เสียหายเพราะโครงการก่อสร้างของรัฐ เลยอดคิดไม่ได้ว่า ถ้าหักเงินค่าเปลี่ยนป้ายสถานีซัก 1 ใน 3 เอามาทำถนนเส้นนี้ ถนนคงเสร็จไปนานแล้ว จึงขอผู้เกี่ยวข้องใช้งบให้คุ้ม ดูแลพื้นที่ข้างเคียงด้วย" นายแสนยากรณ์ กล่าว

 

\"แสนยากรณ์\" แนะเจียดงบเปลี่ยนป้ายสถานีกลางบางซื่อซ่อมถนนชำรุด