posttoday

'นิพนธ์' เดินหน้ายุทธศาสตร์ 'ความมั่นคงทางอาหาร จังหวัดชายแดนใต้'

18 ธันวาคม 2565

"นิพนธ์" ผลักดัน กระทรวงเกษตรฯ เดินหน้ายุทธศาสตร์ “ความมั่นคงทางอาหาร จังหวัดชายแดนใต้” ต่อเนื่อง หวังปูพรม "วัวพื้นเมืองเต็มพื้นที่ 10,000 ตัว" ในสามเดือน

เมื่อวันที่ 18 ธ.ค.65 นายนิพนธ์ บุญญามณี รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยภายหลังตัวแทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงโคและแพะจากจังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งมีอยู่กว่า 500 กลุ่มว่า ตัวแทนเครือข่ายกลุ่มได้มาแสดงการสนับสนุนแนวคิด การสร้างเศรษฐกิจชุมชนในจังหวัดชายแดนใต้ให้เป็นพื้นที่ความมั่นคงทางอาหาร ซึ่งจะเป็นแนวทางสร้างงานสร้างอาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่นี้ให้ดีขึ้น โดยทางกลุ่มให้ความมั่นใจว่าจะรวบรวมสมาชิกได้กว่า 10,000 ครอบครัว จากทุกชุมชนในจังหวัดชายแดนใต้ และสามารถเลี้ยงโคและแพะให้เต็มพื้นที่ได้กว่า 50,000 ตัวในระยะเวลา 4 ปี

 

'นิพนธ์' เดินหน้ายุทธศาสตร์ 'ความมั่นคงทางอาหาร จังหวัดชายแดนใต้'

 

นายนิพนธ์ เปิดเผยต่ออีกว่า ได้ผลักดันโครงการนี้ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผ่านโครงสร้างการทำงานของ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ ศอ.บต. มาอย่างต่อเนื่อง และโครงการมีความคืบหน้าอย่างดี โดยถึงขณะนี้มีสมาชิกแจ้งความจำนงแล้วกว่า 200 กลุ่ม ซึ่งแต่ละกลุ่มจะได้รับการสนับสนุนเงินลงทุนจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ในทุกด้านกลุ่มละ 50 ตัว หรือ 10,000 ตัวใน 200 กลุ่ม และจากการที่ได้พูดคุยกับตัวแทนเครือข่ายผู้เลี้ยงกว่า 500 กลุ่มจากทุกจังหวัดชายแดนใต้ในวันนี้ ทำให้มั่นใจว่าจะสามารถสร้างผลผลิตด้านปศุสัตว์ได้กว่า 30,000 ตัวในระยะเวลา 1 ปีจากนี้ไป

“เราได้ทำการศึกษาวิจัย พบว่า พื้นที่จังหวัดชายแดนใต้เป็นพื้นที่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงโคพันธุ์พื้นเมืองและแพะ เนื่องจากเป็นสัตว์ที่ประชาชนในพื้นที่นิยมบริโภคและใช้เพื่อทำบุญด้านต่างๆ ในพิธีกรรมทางศาสนา ซึ่งหากพื้นที่สามารถดำเนินการโครงการนี้ได้ตามเป้าหมาย จะสามารถสร้างความมั่นคงทางอาหารที่ฮาลาลในพื้นที่และยังส่งไปจำหน่ายต่อให้กับประเทศมุสลิมในตะวันออกกลางและประเทศเพื่อนบ้านได้ ซึ่งมูลค่าตลาดปีละกว่า 30,000 ล้านบาท และนี่คือแนวทางสร้างเศรษฐกิจชุมชนเพื่อยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ให้กับประชาชนในจังหวัดชายแดนใต้” นายนิพนธ์ กล่าว

โดยในวันนี้ผู้แทนกลุ่มเกษตรกรที่ขอกู้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ซึ่งอนุมัติไปแล้ว14 กลุ่ม ยังคงค้างอีก 3 กลุ่ม ขอให้ประสานงานเร่งรัดการอนุมัติส่วนที่เหลือ