posttoday

ไทยสร้างไทย ชวนลงชื่อแก้ไขรธน.ฉบับประชาชนยกร่างโดยส.ส.ร.

10 ธันวาคม 2565

'สุดารัตน์'นำ ไทยสร้างไทย ร่วมภาคประชาชน ชวนลงชื่อ 50,000 รายชื่อ เสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนยกร่างโดยสสร.ให้เป็นประชาธิปไตยเต็มใบ เนื่องในวันรัฐธรรมนูญ

ดร.โภคิน พลกุล ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนประเทศ พรรคไทยสร้างไทย กล่าวว่าตลอด 90 ปี ประเทศไทย อยู่ในวงจรอุบาท การทำเพื่อประชาชนแทบไม่เคยเกิดขึ้น การที่ประชาชนจะได้รับการดูแลตั้งแต่เกิดจนแก่ ไม่เคยเกิดขึ้นเพราะถูกปล้นอำนาจไปโดยตลอด วันนี้ถึงเวลาที่ประชาชนต้องกำหนดอนาคตมีสิทธิ์มีเสียงเป็นของตัวเอง  ถึงเวลาแล้วที่จะต้องเขียนโดยประชาชนเห็นชอบโดยประชาชน หากไม่มีการเขียนในลักษณะนี้จะไม่มีวันก้าวข้ามความขัดแย้งไปได้ กติกาเป็นของคนใดคนหนึ่งความขัดแย้งจะไม่มีวันจบสิ้น วันนี้จึงต้องร่วมมือกันมีสสร. เป็นของประชาชนรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะสามารถตัดวงจรอุบาทได้การล้มล้างรัฐธรรมนูญผิดกฎหมาย เป็นกบฏต้องรับโทษ หากเป็นเช่นนี้ได้จะไม่มีใครกล้านำอำนาจของพี่น้องประชาชนไปใช้อีก

พร้อมย้ำด้วยว่า สสร.จะต้องมาจากประชาชน และไปสื่อสารกับพี่น้องประชาชนว่าต้องการรัฐธรรมนูญแบบใด โดยรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะแก้ตั้งแต่หมวด 3 เป็นต้นไปเรื่องสิทธิเสรีภาพของประชาชน และอยากเห็นหน่วยงานองค์กรต่างๆ มีหน้าที่บทบาทอย่างไร ทั้งหมดได้ยื่นถึงประธานสภาผู้แทนราษฎรเรียบร้อยแล้ว และสามารถเปิดโอกาสให้ประชาชนลงชื่อสนับสนุนร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้ให้ได้ครบตามเป้าหมาย 50,000 รายชื่อ

นี่คือการปฏิวัติครั้งสำคัญด้วยการเปลี่ยนกติกาสูงสุดใหม่ ไม่หวังเพียง 50,000 บาทแต่หวัง 5 ล้าน 10 ล้านเพื่อกำหนดชะตาสูงสุดของเขาเอง ใครจะมาปล้นอำนาจจะไม่สามารถทำได้อีกต่อไปดังนั้นจึงขอเชิญชวนทุกท่าน ถ้าเป็นไปได้ครบ 5 หมื่นชื่อ เรื่องนี้จะได้รับการบรรจุเข้าสู่วาระการประชุมสภา เพื่อเดินหน้าต่อไป

คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย ขอบคุณที่ภาคประชาชนเปิดโอกาสให้พรรคไทยสร้างไทยร่วมกันผลักดันการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนในครั้งนี้ ขอบคุณทุกท่านที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำให้สังคมไทยเป็นประชาธิปไตยเต็มใบเพื่อสิทธิเสรีภาพของพี่น้องประชาชน และเชื่อว่าอีกหลายๆองค์กรมีเป้าหมายเดียวกัน นั่นคือการสร้างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนให้เกิดขึ้นให้ได้ พร้อมย้ำว่ กติกาสูงสุดไม่ควรมาจากคณะยึดอำนาจและมีเจตนารมณ์ในการสืบทอดอำนาจ ซึ่งเราได้เห็นผลร้ายมาโดยตลอด ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีการเขียนรัฐธรรมนูญเพื่อสืบทอดอำนาจให้ตนเอง และรัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นรัฐธรรมนูญที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ ขวางกั้นการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มีการเขียนกติกาควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลใดมาก็ต้องทำตามแผนดังกล่าว 

ดังนั้นดิฉันขอประกาศเป็นส่วนหนึ่งร่วมกับภาคประชาชนลุกขึ้นมาปฏิวัติ ด้วยปากกาของประชาชนเริ่มต้นตั้งแต่การลงชื่อเพื่อสนับสนุนการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ที่ภาคประชาชนและพรรคไทยสร้างไทยได้นำเสนอสู่ประธานรัฐสภาแล้ว เรามั่นใจว่าถ้าเราลุกขึ้นปฏิวัติกำจัดรัฐธรรมนูญที่มาจากคณะยึดอำนาจจากปลายกระบอกปืนให้กลายเป็นรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน เราต้องการเป็นรายชื่อ 50,000 รายชื่อ จึงขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมการลงชื่อปฏิวัติครั้งแรกด้วยมือของเรา และขั้นที่ 2 จะมาร่วมกันปฏิวัติอีกครั้งหนึ่งในการเลือกตั้งเพื่อเอาความสุขประชาธิปไตย ของเรากลับคืนมา

ด้านนายเมธา มาสขาว เลขาธิการคณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย (ครป.) สนับสนุนการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญ 2560 ซึ่งสามารถร่วมลงชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ได้แล้วและยืนยันว่าจะรณรงค์ต่อไปเพื่อผลักดันให้เกิดรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตย และจะเป็นโอกาสเดียวที่จะได้ผลักดันไม่ให้ขัด กับบทบัญญัติของ รัฐธรรมนูญตามที่ศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยไว้

พร้อมย้ำด้วยว่า รัฐธรรมนูญฉบับนี้ผิดหลักการเจตนารมณ์ของประชาธิปไตยโดยเฉพาะการให้อำนาจกับสว.ซึ่งอำนาจในส่วนของการเลือกนายกรัฐมนตรีจำเป็นต้องมีการแก้ไขและรณรงค์ในช่วงหาเสียงเลือกตั้งด้วย 

นอกจากนี้ยังพบว่ามีการละเมิดรัฐธรรมนูญแต่ไม่สามารถเอาผิดใครได้จริง และเชื่อว่าในอนาคตการผลักดันรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนจะเป็นวาระหลัก จากนี้ไปจะมีการจัดเวทีภาคประชาชนเพื่อนำเสนอความคิดความเห็นของภาคประชาชนต่อไป

นางสาวณัฏฐา มหัทธนา นักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิพลเมือง มองว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับ ภาคประชาชน นี้เป็นร่างที่มีความสมบูรณ์ที่สุดตอบโจทย์ทุกกลุ่มเพราะ

1 ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่ใช่การร่างใหม่ทั้งฉบับโดยไม่มีการแก้ไขหมวด 1 และหมวด 2
2 เมื่อได้ร่างมาแล้วจะมีการทำประชามติในท้ายที่สุดเป็นการทำงานที่รอบคอบกำจัดจุดอ่อนที่เป็นข้อกังวลต่างๆในสังคม ซึ่งวันนี้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆสามารถร่วมลงชื่อได้แล้วจึงขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมด้วยช่วยกันทำร่างรัฐธรรมนูญประชาชนให้สำเร็จ

นายเยี่ยมยอด ศรีมันตะ คณะกรรมการรณรงค์แก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 ภาคประชาชน และที่ปรึกษาสหภาพครูแห่งชาติ กล่าวว่า ประเทศไทยมีวงจรอุบากเรื่องรัฐธรรมนูญ ผู้คนบาดเจ็บล้มตายทางการเมืองเพราะรัฐธรรมนูญซึ่งเกิดจากความขัดแย้งจนนำไปสู่การ เข่นฆ่าประชาชน หรือการจับอาวุธ ลุกขึ้นสู้ก็ปัญหาเกิดจากรัฐธรรมนูญ หลายครั้งพยายามสร้างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนแต่ยังไม่สำเร็จเนื่องจากผู้อำนาจมองไม่เห็นหัวประชาชน เมื่อพรรคไทยสร้างไทยลุกขึ้นมานำขบวนถือเป็นเรื่องดีซึ่งภาคประชาชนก็จะได้รณรงค์ต่อไปและจะเตรียมส่งหนังสือไปถึงพรรคการเมืองทุกพรรคว่ามีนโยบายเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือไม่ เพื่อจะได้พิจารณารณรงค์สนับสนุนพรรคการเมืองนั้นๆในการเลือกตั้งต่อไป