posttoday

จับตาคมนาคม เร่งเมกะโปรเจ็กต์แสนล้าน ก่อนหมดวาระรัฐบาล

08 ธันวาคม 2565

จับตาการผลักดันโครงการขนาดใหญ่ก่อนสิ้นวาระรัฐบาล คมราคม เร่งผลักดันรถไฟสายสีส้ม-ดอนเมืองเฟส 3 - ขยายสุวรรณภูมิ -รถไฟทางคู่ วางบุคคลากรคุม ทอท.สานต่อโครงการสำคัญ

รัฐบาลใกล้หมดวาระกำลังเดินเข้าสู่โหมดการเลือกตั้งปีหน้า จับตาความเคลื่อนไหวการนำเสนอโครงการขนาดใหญ่ ในช่วงปลายรัฐบาล โดยเฉพาะกระทรวงคมนาคมได้รับจัดสรรงบประมาณปี 2566 วงเงิน 229,119 ล้านบาท ซึ่งถือว่าสูงมากเมื่อเทียบกับหน่วยงานอื่น

เริ่มจากโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย - มีนบุรี (สุวินทวงศ์) มีความพยายามผลักดันผลการประมูลมูลค่า 6.8หมื่นล้านบาท ขอรับการสนับสนุนการก่อสร้าง เข้าสู่การพิจารณาคณะรัฐมนตรี (ครม.) ตามด้วย โครงการพัฒนาท่าอากาศยานดอนเมือง ระยะที่ 3 วงเงินลงทุนราว 36,829 ล้านบาท ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด หรือ ทอท. (AOT) เป็นเรื่องที่14 ในหมวดเศรษฐกิจ-สังคม ที่มีการเสนอเข้าสู่ที่ประชุมครม.เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565ที่ผ่านมา 

นอกจากนี้ ยังมีโครงการขนาดใหญ่ที่กระทรวงคมนาคม เร่งอนุมัติเพื่อผูกพันงบประมาณ ทั้งโครงข่ายถนน มอเตอร์เวย์ รถไฟทางคู่ ฯลฯ เมื่อเปิดรายละเอียดการได้รับจัดสรรงบประมาณก็พบว่า หน่วยงานในกระทรวงคมนาคม ที่ได้รับจัดสรรจากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุดดังนี้ 

กรมทางหลวง (ทล.) 118,837 ล้านบาท+ เงินนอกงบประมาณ 
กรมทางหลวงชนบท (ทช.) 47,160 ล้านบาท
การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) 22,727 ล้านบาท 
รฟม. 21,524 ล้านบาท 
กรมท่าอากาศยาน 5,194 ล้านบาท ตามลำดับ
 

นอกจากนี้ในการสรรหาผู้บริหารทอท.คนใหม่ ที่กำลังจะหมดวาระลงในเดือนเมษายน 2566  เพื่อคุมการก่อสร้าง สนามบินดอนเมือง เฟส3 การพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถของอาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ระยะที่ 2 ท่ามกลางกระแสคัดค้านคนนอก 

สำหรับกรณีกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ซึ่งจะหมดวาระเมษายนปีหน้าต้องสรรหาผู้บริหารคนใหม่เข้ามาแทนปราฎชื่อ  2 รายชื่อตัวเต็ง ประกอบด้วย 

1.กิตติพงศ์ กิตติขจร ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ที่ได้รับตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 เคยดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สายปฏิบัติการ 1) หรือทสภ.
 
2.กีรติ กิจมานะวัฒน์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด มหาชน (ทอท.) ที่บอร์ดทอท.มีมติเห็นชอบวาระลับให้ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 หากผ่านเกณฑ์การประเมินจะได้รับการบรรจุเป็นลูกจ้างของทอท.เพื่อดูแลโครงการก่อสร้างสนามบิน อีกหลายแห่งทั้งปัจจุบันและอนาคต

ในประเด็นการแต่งตั้งกีรตินั้นพบว่ามีการพูดถึงกันมากเพราะเป็นคนนอก พนักงานทอท.ส่วนใหญ่ เห็นว่าทอท.มีพนักงานระดับ 10 ที่พร้อมขึ้นตำแหน่งรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ขณะนั้น แต่ไม่มีการพิจารณาคัดเลือกคนใน

ขณะที่ กีรติ เผยว่า มีความสนใจเข้ารับการสรรหาผู้อำนวยการใหญ่คนใหม่อยู่ระหว่างพิจารณาว่าจะลงสมัครหรือไม่

ทั้งนี้ การสรรหาตำแหน่งฯลฯ จะปิดรับสมัครถึงวันที่ 13 ธันวาคมนี้ หลังจากนั้นจะมีการเปิดให้แสดงวิสัยทัศน์ภายในเดือนมกราคม 2566 คาดว่าจะประกาศผู้ชนะที่ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ก่อนเดือนเมษายน 2566

สำหรับตำแหน่ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ทอท.จะต้องเข้ามาพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ในหลายโครงการ เช่น การยก 3 ท่าอากาศยาน คือ อุดรธานี ,บุรีรัมย์ และกระบี่ ให้บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. บริหารจัดการแทนกรมท่าอากาศยาน (ทย.) โครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต แห่งที่สอง แผนพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่แห่งที่ สอง
พัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์โดยรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โครงการเพิ่มขีดความสามารถอาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ฯลฯ