posttoday

เปิดยอด"โควิดวันนี้" ชลบุรีทรงตัว ป่วยใหม่รวมATK1.5พันคน

14 พฤษภาคม 2565

ชลบุรี - พบผู้ป่วยโควิด19วันนี้ ผล RT-PCR 208 ราย ATK 1,334 ราย เสียชีวิตอีก 1 ราย พร้อมรณรงค์ให้ประชาชนไปรับวัคซีนเข็มกระตุ้นตามเกณฑ์ลดความรุนแรงของโรค

เมื่อวันที่ 14 พ.ค. 65 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี รายงานว่า วันนี้มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ จากผล RT-PCR จำนวน 208 ราย ATK 1,334 ราย เสียชีวิต 1 ราย รวม 305 ราย (ยอดสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 65 )

ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2565 จังหวัดชลบุรี มีผู้ฉีดวัคซีนครบ 3 เข็ม 1,018,179 คน ซึ่งในเดือนนี้ มีผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 3 เข็มแล้ว ติดเชื้อ 1,541 คน (อัตราป่วย 151.35 ต่อแสนประชากร) เสียชีวิต 1 ราย (0.10 ต่อแสนประชากร), ใส่ท่อหายใจ 1 ราย (0.10 ต่อแสนประชากร), ปอดอักเสบ 7 ราย (0.69 ต่อแสนประชากร)

มีผู้ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม 1,951,402 คน ซึ่งในเดือนนี้ มีผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว ติดเชื้อ 1,139 คน (อัตราป่วย 58.37 ต่อแสนประชากร) เสียชีวิต 14 ราย (0.72 ต่อแสนประชากร), ใส่ท่อหายใจ 6 ราย (0.31 ต่อแสนประชากร), ปอดอักเสบ 9 ราย (0.46 ต่อแสนประชากร)

ส่วนผู้ที่ฉีดวัคซีนเพียง 1 เข็ม 125,746 คน และไม่ได้ฉีดวัคซีนอีก 251,925 คน รวม 377,671 คน ในเดือนนี้พบผู้ติดเชื้อที่ฉีดวัคซีนไม่ครบและยังไม่ได้ฉีดวัคซีน 778 คน (อัตราป่วย 206.00 ต่อแสนประชากร), เสียชีวิต 17 ราย (4.50 ต่อแสนประชากร), ใส่ท่อหายใจ 6 ราย (1.59 ต่อแสนประชากร), ปอดอักเสบ 16 ราย (4.24 ต่อแสนประชากร)

วันนี้พบผู้ป่วยปอดอับเสบรายใหม่ 2 ราย(รายที่หนึ่งพบประวัติการรับวัคซีนสองเข็มเมื่อวันที่ 15 ก.พ. 2565, รายที่สองไม่พบประวัติการรับวัคซีน)

ผู้เสียชีวิตรายใหม่ 1 ราย (อายุ 66 ปี) สาเหตุที่นำไปสู่การเสียชีวิตคือ เป็นผู้สูงอายุ และมีโรคประจำตัวได้แก่ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดผิดปกติ (ไม่พบประวัติการรับวัคซีน)

ดังนั้นการฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ โดยเฉพาะเข็มที่สาม ซึ่งเป็นเข็มกระตุ้นที่ผู้ทีอาศัยในจังหวัดชลบุรียังไม่ได้รับการฉีดจำนวนมาก การรับวัคซีนเข็มกระตุ้นจะช่วยลดความรุนแรงของโควิด-19 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว ที่อาศัยในจังหวัดชลบุรีที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนหรือได้รับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์ยังมีอัตราอาการรุนแรงและเสียชีวิตมากมาโดยตลอด ขอความร่วมมือให้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นครบตามเกณฑ์